broj: 3/1877        pdf (10,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Dragutin F. Hlava, prof. šumarstva na kr. učilištu u Križevcu.
Prvi izlet šumarskoga družtva.     PDF    TXT 183
Zikmundovski, nadšumar
Gradiška imovna obćina sa šumarskoga stanovišta.     PDF    TXT 189
Ante Tomić, umirovljeni šumarnik
Prirastak drva na temelju skrižaljke o dohodku; odnošaj toga prirastka prema popriečnom prirastku sječne dobe i prema normalnoj zalihi uredjene šume.     PDF    TXT 201
Gust. Pausa, nadšumar
Obračunanje drvne množine pojedinih odjelah sastojine za pokriće godišnje ili periodične sječine, nadalje način, kojim valja pravac sječini obilježiti.     PDF    TXT 213
Vatroslav Cerman, kralj. šumar
Razmatranja ob obćinskih šumah.     PDF    TXT 216
 
Razne viesti
     
Bezplatni poučni tečaj za čuvare šumah i pomoćno šumarsko osoblje. - Stovarište tehn. drva u Sisku s pogledom na obstojeći običaj trgovine. (Pausa) - Književnost - Izvoz šumskih proizvoda. - Izpražnjena mjesta. - Osobne vjesti. - Uspjeh državnih izpitah za samostalno vodjenje šumarskoga gospodarstva. - Javna zahvala.     PDF    TXT 219
 
Družtvene viesti
     
Poziv. - Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 226

                UNDER CONSTRUCTION