broj: 3-5/1992        pdf (19,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Lukić, N. UDK 630*56:425 (Fagus silvatica L.)
Prirast obične bukve u panonskom dijelu Hrvatske (Utjecaj emisije ili čovjekova rada)     PDF    TXT 113
Mikloš, J. UDK 630*4+800.61
Stručni izrazi »nove vrste«     PDF    TXT 123
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Đuričić, J. UDK 630*68 »31« (497.13)
Bivše zemljišne zajednice danas     PDF    TXT 131
 
STRUČNI ČLANCI
     
Majer, D. UDK 630*95 »31«
Šume Maceljske gore prema gospodarskim osnovama od 1888. do 1986. godine     PDF    TXT 141
Presečan, M. UDK 630*23:429 (Quercus robur L.)
Sušenje šuma hrasta lužnjaka u svijetlu njihove obnove     PDF    TXT 151
Antonić, O. UDK 630*:528.1
Određivanje horizontalne udaljenosti u sastojini metodom vertikalnog kuta     PDF    TXT 159
Vrgoč, P. UDK 639.1.:311.42
Mogućnost točnog prebrojavanja divljači u zagrađenim površinama (tzv. gaterima)     PDF    TXT 175
 
OBLJETNICE
     
Klepac, D.
125 godina najviše znanstvene i umjetničke ustanove u Hrvatskoj     PDF    TXT 181
Gračan, J.
Sto godina IUFRO     PDF    TXT 185
 
PORTRETI
     
Piškorić, O.
FERDO ZIKMUNDOVSKY, zemaljski šumarski izvjestitelj itd.     PDF    TXT 189
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Gračan, J. i Borzan, Ž.
SIMPOZIJ IUFRO radne grupe S2.0222 »Genetika hrastova« održan u Francuskoj 1991. godine     PDF    TXT 197
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Dr. Đuro Rauš: ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA, Zagreb 1991.     PDF    TXT 218
Tomanić, S.
Prof. dr. Branko Kraljić, dipl. inž. šum., RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA I ŠUMSKA STATISTIKA - Kvintesenacija kritike i prijedlozi, vlastito izdanje, Zagreb 1991.     PDF    TXT 219
Piškorić, O.
REVUE FORESTIERE FRANÇAISE Numero Special 1991     PDF    TXT 223
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
ZAPISNIK 21. sjednice UPRAVNOG ODBORA HŠD-a, održane 27. veljače 1992. g. u Zagrebu     PDF    TXT 225
 
IN MEMORIAM
     
Raguž, D.
Prof. dr. DRAGUTIN ANDRAŠIĆ     PDF    TXT 235
Martinović, J.
dr. ZORISLAV KOVAČEVIĆ     PDF    TXT 238
Opalički, S.
ZVONIMIR ŽIVKOVIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 241
Pranjić, A.
KRUNOSLAV KRANJČEVIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 243

                UNDER CONSTRUCTION