broj: 3-5/1991        pdf (20,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UVODNI ČLANCI
     
Prpić, B.
Propadanje šuma     PDF    TXT     HR 105
Propadanje šuma nove vrste (»umiranje šuma«) možemo i dalje držati ključnim problemom šumarske struke. Današnje stanje se u odnosu na prvu procjenu iz 1987. pogoršalo za kojih 40°lo jer toliko je danas više značajno oštećenih stabala čiji su izgledi za oporavak vrlo mali. Stanje je još gore budući da su oštećene iznad prosjeka glavne vrste drveća, obična jela i hrast lužnjak. S time u svezi su značajno oštećene bukovojelove šume Dinarskog gorja i nizinske šume srednje Posavine. Obje vrste su vrijedne kako ekološki tako i ekonomski i njihovo propadanje jeusko svezano uz ozbiljno narušavanje kako prirodne tako i gospodarske ravnoteže hrvatskog šumskog bogatstva. Šumarska struka može i zna obnoviti šume uništene propadanjem, ali nije u stanju spriječiti uzroke ove pojave. Danas se zna da je propadanješuma u uskoj svezi s povećanjem sumpornog dioksida, dušičnih oksida, ozona i drugih otrova u zraku. Zna se, međutim, da je propadanje šume povezano i uz klimatske ekscese te uz pojavu štetnika i bolesti koji dolaze na fiziološki oslabljela stabla. U nizinskim šumama koje predstavljaju naročito ekološko uporište u smislu usklađivanja vodnih odnosa u prostoru, ali i bioproizvodnje najvrijednijeg drva, velike se promjene događaju poradi izgradnje hidroelektrana, regulacije rijeka, melioracijskih radova i onečišćavanja rijeka čije poplavnevode ulaze u nizinske šumske ekosustave. Osim nemogućnosti utjecaja na klimatske ekscese možemo utjecati na većinu ostalih čimbenika koji ugrožavaju šume. Dužnost je šumarske znanosti da upozori na poznate uzroke propadanja šuma kao pokazivača ugrožavanja čovjekova okoliša i da nastoji zajedno s ostalim strukama utjecati na promjenu današnjeg stanja. Najznačajnije promjene trebale bi se dogoditi u zakonima koji se bave čistoćom zraka i vode te u njihovoj strogoj primjeni. Ovaj broj »šumarskog lista« posvećen je propadanju šuma nove vrste i borbi za podnošljiv čovjekov okoliš, odnosno nastojanju da se spriječi nehotičan suicid biosfere. U ekološkim krugovima gdje šumarska struka ima vrlo značajno mjestodrži se da prešućivanje spoznaje o ekološkim katastrofama koje prijete čovjekovu okolišu znači krivično djelo. Nastavimo li i dalje ovako uskoro će nam suditi. Prpić B.
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Prpić, B., Seletković, Z. i Ivkov, M. UDK 630*49.»31« (497.13)
Propadanje šuma u Hrvatskoj i odnos pojave prema biotskim i abiotskim činiteljima danas i u prošlosti     PDF    TXT 107
 
OBAVIJESTI
     
Obavijest o pretplati na ŠUMARSKI LIST za 1991. godinu     PDF    TXT 130
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Komlenović, N., Mayer, B. i Rastovski, P. UDK 630*631.4+546.4/.5/.8.001/2
Unos teških metala onečišćenjem poplavnim vođama u tla nizinskih šuma istočne Slavonije     PDF    TXT 131
 
IZ DOMAĆIH ČASOPISA
     
Iz domaćih časopisa     PDF    TXT 150
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mikloš, I. UDK 630*232.311.9 (497.13) (Quercus robur L.)
Onečišćenje zraka i urod žira u našim šumama hrasta lužnjaka     PDF    TXT 151
Vrbek, B., Vrbek, M. i Vukelić, J. UDK 630*631.415.1 + 546.47.5/.8001/2
Zakiseljavanje tla i nakupljanje Pb, Cu i Zn u jelovim zajednicama Nacionalnog parka »Risnjak«     PDF    TXT 163
Ivanek, V., Ivanek-Martinčić, M., Šojat, V. i Živičnjak, Z. UDK 551.51 + 631.415.1 (497.13)
Reakcija (pH) oborina u korelaciji s količinom oborina i srednjom dnevnom temperaturom zraka na području Križevaca, Koprivnice i Varaždina u 1988. g.     PDF    TXT 173
 
IZ DOMAĆIH ČASOPISA
     
Iz domaćih časopisa     PDF    TXT 192
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Harapin, M. UDK 630*453
Značaj biotičkih faktora u procesu sušenja šuma     PDF    TXT 193
Komlenović, N. i Rastovski, P. UDK 630*425.1 (497.13)
Utjecaj imisija na šumske ekosisteme Hrvatske     PDF    TXT 203
 
IZ DOMAĆIH ČASOPISA
     
Iz domaćih časopisa     PDF    TXT 218
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, M.
IUFRO KONGRES U MONTREALU     PDF    TXT 219
Piškorić, O.
Godišnja Skupština Društva ITŠDI Dalmacije, održana 9. studenog 1990. g     PDF    TXT 221
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 17. sjednice Predsjedništva Saveza     PDF    TXT 223
 
IN MEMORIAM
     
Bertović, S.
Prof. dr. NINOSLAV LOVRIĆ (1907—1990)     PDF    TXT 233
Štraser, R.
IVO PODHORSKI     PDF    TXT 238

                UNDER CONSTRUCTION