broj: 3-4/2023        pdf (11,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202303 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Prigodom 21. ožujka, Međunarodnog dana šuma     pdf    TXT     HR     EN 105
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Aydn Kahriman, Abdurrahman Şahin, Turan Sönmez, Mehmet Yavuz UDK 630* 622+228 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.1
Modeli rasta prirodnih sastojina kalabrijskog bora u središnjem mediteranskom području Turske     pdf    TXT     HR     EN 107
Sercan Gulci, Neşe Gulci, Dalia Abbas, Hasan Serin, Kvanç Yuksel UDK 630* 831+360 (001) https://doi.org./10.31298/sl.147.3-4.2
Procjena emisije ugljičnog monoksida iz ispušnog otvora motorne pile     pdf    TXT     HR     EN 121
Bilal Çetin UDK 630* 630+232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.3
Utjecaj nadmorske visine i starosti zatvorenog češera na klijanje sjemena crvenog bora (Pinus brutia Ten.)     pdf    TXT     HR     EN 129
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Igor Poljak, Katarina Tumpa, Antonio Vidaković, Mirna Ćurković-Perica, Marin Ježić, Zlatko Šatović, Zlatko Liber, Marilena Idžojtić UDK 630*+630+165+907
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.4
Očuvanje i upravljanje genofondom pitomog kestena     pdf    TXT     HR     EN 137
Jasnica Medak, Ivana Sirovica, Joso Vukelić UDK 630*228+332+653
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.5
Tipologija šumskih čistina     pdf    TXT     HR     EN 147
Sažetak
Šumske čistine (eng. forest clearings, forest gaps, canopy openings) čine regeneracijske oblike uravnoteženih i pretežito zrelih šumskih sastojina. Kao neizostavan dio dinamike razvoja strukturno stabilnih šumskih kompleksa te posljedica otvaranja sastojinskog sklopa, odlikuju se strukturnom i mikroklimatskom jedinstvenošću te konstantnom promijenjivošću (White i Pickett 1985, Runkle i Yetter 1987, Busing i White 1997, Schliemann i Bockheim 2011).
Unatoč brojnim istraživanjima šumskih čistina diljem svijeta, nedovoljno poznavanje ovakvih oblika staništa na našem području, uz varijabilnost sindinamičkih procesa u odnosu na klimu i zemljopisni položaj, najveći su uzroci problematike njihove kategorizacije. Dodatni izazov na području Hrvatske predstavlja i njihova uloga u gospodarenju šumama unutar Natura 2000 mreže (NN 7/2006), zbog čega široko shvaćeni pojam „šumske čistine“ u vegetacijskom smislu čini, ne samo izazov u gospodarenju šumama, nego potencijalno i praktični problem u obliku provođenja mjera zaštite. S ciljem približavanja postojeće problematike njihovog definiranja, ovim je radom, na temelju primjenjivih dosadašnjih istraživanja, uspostavljena strukturna kategorizacija šumskih čistina s obzirom na podrijetlo, tip (oblik), veličinu, prostorni smještaj i vegetacijsku pripadnost prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa Republike Hrvatske, uz prijedlog održivih mjera zaštite. Predložena kategorizacija, vegetacijska pripadnost, jednako kao i mjere zaštite, podložne su naknadnim izmjenama i/ili dopunama te mogu poslužiti kao temeljno polazište budućih istraživanja ovakvih oblika staništa naših prostora.

Ključne riječi: strukturne karakteristike šumskih čistina; vegetacija šumskih čistina; dinamika šumskih čistina
Ana Šujica, Martina Obradović, Mia Lovreković, Veronika Šušnjara, Dominik Paparić, Željko Španjol, Boris Dorbić UDK 630* 652
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.6
Valorizacija značajnog drveća na području Šibensko-kninske županije     pdf    TXT     HR     EN 155
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Drozd bravenjak (Turdus pilaris L.)     PDF    TXT 177
Milan Glavaš
Bakterioze biljaka     PDF    TXT 178
 
IZ HŠD-a
     
Mandica Dasović
Rad ogranka Gospić od 2008. do 2022. godine     PDF    TXT 181
Oliver Vlainić
Zimska šumarska skijaška natjecanja     PDF    TXT 192
 
IN MEMORIAM
     
Tihomir Pejnović
Sjećanje na Željka Mikića, dipl. ing. šum. (1961.–2023.)     PDF    TXT 199

                UNDER CONSTRUCTION