broj: 3-4/2023        pdf (11,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202303 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Prigodom 21. ožujka, Međunarodnog dana šuma     pdf    TXT     HR     EN 105
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Aydn Kahriman, Abdurrahman Şahin, Turan Sönmez, Mehmet Yavuz UDK 630* 622+228 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.1
Modeli rasta prirodnih sastojina kalabrijskog bora u središnjem mediteranskom području Turske     pdf    TXT     HR     EN 107
Sercan Gulci, Neşe Gulci, Dalia Abbas, Hasan Serin, Kvanç Yuksel UDK 630* 831+360 (001) https://doi.org./10.31298/sl.147.3-4.2
Procjena emisije ugljičnog monoksida iz ispušnog otvora motorne pile     pdf    TXT     HR     EN 121
Bilal Çetin UDK 630* 630+232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.3
Utjecaj nadmorske visine i starosti zatvorenog češera na klijanje sjemena crvenog bora (Pinus brutia Ten.)     pdf    TXT     HR     EN 129
Sažetak
U ovom istraživanju analizirane su promjene u stopi klijavosti i postotku klijavosti sjemena iz zatvorenih češera Pinus brutia Ten. različite starosti, sakupljenih na različitim nadmorskim visinama. Sjeme korišteno u istraživanju dobiveno je iz zatvorenih češera (3/kontrola, 4, 5, 6 i 7 godina starosti) u nižim (0-200 m) i višim (800-1000 m) visinskim zonama Mersin- Anamurske regije rasprostranjenih od mora prema unutrašnjosti. Sjeme je klijalo u mraku pri konstantnoj temperaturi od 20 °C 28 dana. Na kraju testa klijavosti provedena je dvostruka analiza varijance o postotku klijavosti 10., 14. i 28. dana, te je utvrđeno da su interakcije između nadmorske visine i starosti češera značajne (p = 0,05). Kao rezultat značajne interakcije između dviju skupina, srednji test razdvajanja (Tukey test) pokazao je da je najveća klijavost bila 89,0% u kontrolnoj skupini, a najniža 77,5% u 7-godišnjim češerima. U zoni viših nadmorskih visina najveća klijavost iznosila je 74,0%, a najmanja 71,0%. Dobivena je iz sjemena starih 5 odnosno 7 godina. Općenito, vrijednosti klijavosti u zoni niže nadmorske visine bile su veće od onih u zoni više nadmorske visine. Međutim, smanjenje vrijednosti klijavosti od kontrolnog do 7-godišnjeg sjemena bilo je veće u zoni niže nadmorske visine nego u zoni više nadmorske visine. Studija je pokazala da je na stopu klijanja i postotak, nadmorska visina učinkovitija od starosti češera.

Ključne riječi: crveni bor; zatvoreni češer; klijavost; postotak klijavosti
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Igor Poljak, Katarina Tumpa, Antonio Vidaković, Mirna Ćurković-Perica, Marin Ježić, Zlatko Šatović, Zlatko Liber, Marilena Idžojtić UDK 630*+630+165+907
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.4
Očuvanje i upravljanje genofondom pitomog kestena     pdf    TXT     HR     EN 137
Jasnica Medak, Ivana Sirovica, Joso Vukelić UDK 630*228+332+653
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.5
Tipologija šumskih čistina     pdf    TXT     HR     EN 147
Ana Šujica, Martina Obradović, Mia Lovreković, Veronika Šušnjara, Dominik Paparić, Željko Španjol, Boris Dorbić UDK 630* 652
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.6
Valorizacija značajnog drveća na području Šibensko-kninske županije     pdf    TXT     HR     EN 155
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Drozd bravenjak (Turdus pilaris L.)     PDF    TXT 177
Milan Glavaš
Bakterioze biljaka     PDF    TXT 178
 
IZ HŠD-a
     
Mandica Dasović
Rad ogranka Gospić od 2008. do 2022. godine     PDF    TXT 181
Oliver Vlainić
Zimska šumarska skijaška natjecanja     PDF    TXT 192
 
IN MEMORIAM
     
Tihomir Pejnović
Sjećanje na Željka Mikića, dipl. ing. šum. (1961.–2023.)     PDF    TXT 199

                UNDER CONSTRUCTION