broj: 3-4/2023        pdf (11,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202303 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Prigodom 21. ožujka, Međunarodnog dana šuma     pdf    TXT     HR     EN 105
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Aydn Kahriman, Abdurrahman Şahin, Turan Sönmez, Mehmet Yavuz UDK 630* 622+228 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.1
Modeli rasta prirodnih sastojina kalabrijskog bora u središnjem mediteranskom području Turske     pdf    TXT     HR     EN 107
Sercan Gulci, Neşe Gulci, Dalia Abbas, Hasan Serin, Kvanç Yuksel UDK 630* 831+360 (001) https://doi.org./10.31298/sl.147.3-4.2
Procjena emisije ugljičnog monoksida iz ispušnog otvora motorne pile     pdf    TXT     HR     EN 121
Sažetak
U mnogim zemljama motorne pile sa dvotaktnim benzinskim motorom aktivno se koriste u šumama. Rukovatelji motornom pilom izloženi su štetnim plinovima i česticama koje su sastavni dio ispušnih plinova takvih motornih pila. U ovoj studiji, istraživana je izloženost operatera ugljičnom monoksidu -CO- (ppm) prilikom rada s motornom pilom u režimu rada od 1900-2000 okretaja u minuti (o/min). Pri istraživanju je kao pogonsko gorivo korištena mješavina bezolovnog benzina od 95 oktana i motornog ulja gradacije SAE 10W u iznosu od 2%. Kako bi se istražila prisutnost CO na malim udaljenostima, odnos između vremena izloženosti i udaljenosti do izvora emisije podijeljen je u skupine. Rezultat statističke analize pokazao je da je prosječna količina CO emitirana iz motorne pile bila 1683 ppm na udaljenosti od 0 cm (±4 cm), 343,6 ppm na udaljenosti od 10 cm, 252,3 ppm na udaljenosti od 20 cm i 86,5 ppm na udaljenosti od 30 cm. Analiza varijance prema udaljenosti pokazala je da je količina CO (ppm) statistički značajna (p<0,05). Ako rukovatelj motornom pilom radi vrlo blizu motorne pile, primijetit će se izloženost CO, što se smatra negativnim utjecajem na njihovo zdravlje i radnu učinkovitost. Stoga treba provesti obuku kako bi se povećala svijest o blizini motorne pile i rukovatelja te o važnosti korištenja osobne zaštitne opreme. Uz podršku pri obuci, korištenje nove generacije pogonskih motora motornih pila također treba poticati i promicati kako bi se emisije CO svele na minimum.

Ključne riječi: šumarstvo; proizvodnja drva; dvotaktni benzinski motor; izloženost emisijama; ugljični monoksid; zdravlje operatera
Bilal Çetin UDK 630* 630+232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.3
Utjecaj nadmorske visine i starosti zatvorenog češera na klijanje sjemena crvenog bora (Pinus brutia Ten.)     pdf    TXT     HR     EN 129
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Igor Poljak, Katarina Tumpa, Antonio Vidaković, Mirna Ćurković-Perica, Marin Ježić, Zlatko Šatović, Zlatko Liber, Marilena Idžojtić UDK 630*+630+165+907
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.4
Očuvanje i upravljanje genofondom pitomog kestena     pdf    TXT     HR     EN 137
Jasnica Medak, Ivana Sirovica, Joso Vukelić UDK 630*228+332+653
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.5
Tipologija šumskih čistina     pdf    TXT     HR     EN 147
Ana Šujica, Martina Obradović, Mia Lovreković, Veronika Šušnjara, Dominik Paparić, Željko Španjol, Boris Dorbić UDK 630* 652
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.6
Valorizacija značajnog drveća na području Šibensko-kninske županije     pdf    TXT     HR     EN 155
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Drozd bravenjak (Turdus pilaris L.)     PDF    TXT 177
Milan Glavaš
Bakterioze biljaka     PDF    TXT 178
 
IZ HŠD-a
     
Mandica Dasović
Rad ogranka Gospić od 2008. do 2022. godine     PDF    TXT 181
Oliver Vlainić
Zimska šumarska skijaška natjecanja     PDF    TXT 192
 
IN MEMORIAM
     
Tihomir Pejnović
Sjećanje na Željka Mikića, dipl. ing. šum. (1961.–2023.)     PDF    TXT 199

                UNDER CONSTRUCTION