broj: 3-4/2023        pdf (11,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202303 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Prigodom 21. ožujka, Međunarodnog dana šuma     pdf    TXT     HR     EN 105
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Aydn Kahriman, Abdurrahman Şahin, Turan Sönmez, Mehmet Yavuz UDK 630* 622+228 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.1
Modeli rasta prirodnih sastojina kalabrijskog bora u središnjem mediteranskom području Turske     pdf    TXT     HR     EN 107
Sažetak
Modeli rasta sastojina potrebni su za različite prakse u šumarstvu, ponajprije planove gospodarenja i studije uzgoja šuma. Cilj ove studije bio je stvoriti modele na razini sastojina za jednodobne, čiste i prirodne sastojine kalabrijskog bora u središnjem mediteranskom području Turske. Područje istraživanja sastoji se od čistih i prirodnih sastojina kalabrijskog bora, smještenih unutar granica regionalnih uprava za šumarstvo Antalije i Mersina u središnjoj mediteranskoj regiji Turske. Podaci su prikupljeni s 486 privremenih ploha razasutih diljem regije. Dva stabla (dominantno stablo i stablo
koje predstavlja kvadratni srednji promjer sastojine) izmjerena su na svakoj plohi, dajući 972 stabla. Podaci su pokazali da je starost varirala od 6 do 135 godina, indeks staništa (SI) od 8,5 do 33,5 m, a gustoća od 0,3 do 12,4. Prirasno-prihodne tablice ovisne o gustoći generirane su korištenjem regresijskih jednadžbi na temelju starosti sastojine, SI i gustoće sastojine s pojedinačnim, dvofaktorskim i trofaktorskim interakcijskim učincima. Optimalno razdoblje ophodnje koje bi rezultiralo najvećim prinosima za čiste sastojine kalabrijskog bora može se odabrati kao 60, 65 i 75 godina za SI klase I, II, odnosno III. Razvijeni modeli rasta sastojine (tj. Prirasno-prihodne tablice ovisne o gustoći) slagali su se s temeljnim zakonima rasta i podacima prikazanim u literaturi.

Ključne riječi: modeli sastojina; Prirasno-prihodne tablice ovisna o gustoći; kalabrijski bor; gustoća; generalizirani algebarski diferencijski pristup (GADP).
Sercan Gulci, Neşe Gulci, Dalia Abbas, Hasan Serin, Kvanç Yuksel UDK 630* 831+360 (001) https://doi.org./10.31298/sl.147.3-4.2
Procjena emisije ugljičnog monoksida iz ispušnog otvora motorne pile     pdf    TXT     HR     EN 121
Bilal Çetin UDK 630* 630+232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.3
Utjecaj nadmorske visine i starosti zatvorenog češera na klijanje sjemena crvenog bora (Pinus brutia Ten.)     pdf    TXT     HR     EN 129
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Igor Poljak, Katarina Tumpa, Antonio Vidaković, Mirna Ćurković-Perica, Marin Ježić, Zlatko Šatović, Zlatko Liber, Marilena Idžojtić UDK 630*+630+165+907
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.4
Očuvanje i upravljanje genofondom pitomog kestena     pdf    TXT     HR     EN 137
Jasnica Medak, Ivana Sirovica, Joso Vukelić UDK 630*228+332+653
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.5
Tipologija šumskih čistina     pdf    TXT     HR     EN 147
Ana Šujica, Martina Obradović, Mia Lovreković, Veronika Šušnjara, Dominik Paparić, Željko Španjol, Boris Dorbić UDK 630* 652
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.6
Valorizacija značajnog drveća na području Šibensko-kninske županije     pdf    TXT     HR     EN 155
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Drozd bravenjak (Turdus pilaris L.)     PDF    TXT 177
Milan Glavaš
Bakterioze biljaka     PDF    TXT 178
 
IZ HŠD-a
     
Mandica Dasović
Rad ogranka Gospić od 2008. do 2022. godine     PDF    TXT 181
Oliver Vlainić
Zimska šumarska skijaška natjecanja     PDF    TXT 192
 
IN MEMORIAM
     
Tihomir Pejnović
Sjećanje na Željka Mikića, dipl. ing. šum. (1961.–2023.)     PDF    TXT 199

                UNDER CONSTRUCTION