broj: 3-4/2023        pdf (11,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202303 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Prigodom 21. ožujka, Međunarodnog dana šuma     pdf    TXT     HR     EN 105
Riječ uredništva
Opća skupština Ujedinjenih naroda, 2012. godine 21. ožujka proglasila je Međunarodnim danom šuma, kako bi se podigla svijest o važnosti svih vrsta šuma za ljude i okoliš. Međunarodni dan šuma je poticaj svim zemljama UN-a za organiziranje različitih lokalnih, nacionalnih i međunarodnih aktivnosti vezanih za šume, a koje uključuju zaštitu i očuvanje šuma, s posebnim naglaskom na sadnju drveća.
Ove godine Međunarodni dan šuma u Hrvatskoj obilježen je različitim aktivnostima kao što su prigodna sadnja šumskog drveća, stručni panel posvećen inovacijama i održivom razvoju u šumarstvu, kao i brojni prilozi o šumama. Očito je da šume postaju sve važnije, i to ne samo kao prirodni resurs, već i zbog drugih vrijednosti. Šume i šumska zemljišta su (uz pitku vodu, more i poljoprivredno zemljište) najvažnije prirodno dobro Republike Hrvatske. One su zaslužne za povoljne životne uvjete: čisti zrak, čisto i plodno tlo, čistu vodu i povoljnu klimu. Šume su velike riznice biološke raznolikosti. Jedini su i obnovljivi izvor drvne tvari.
Ovogodišnja tema Međunarodnog dana šuma bila je – Šume i zdravlje, odnosno Zdrave šume za zdrave ljude. Zdravstvena funkcija šuma proizilazi iz davno poznatog povoljnog utjecaja šuma na fizičko i psihičko zdravlje ljudi. U šumama se rekreiramo, liječimo, oporavljamo i odmaramo. One povoljno utječu na zdravlje ljudi pročišćavanjem zraka i vode, zaštitom od buke i oblikovanjem lijepog okoliša. Stoga ne čudi činjenica što su ljudi u doba pandemije bolesti Covid-19 pohrlili u šume.
Međutim, pružanje zdravstvenih i drugih funkcija šuma ovisi o optimalnom stanju šuma, koje je pak rezultat pravilnog gospodarenja šumama. Gospodarenje šumom treba provoditi u svakoj šumi, bez obzira na namjenu i vlasnika, takve šumskogospodarske postupke koji će osigurati njihov optimalni razvoj i prevenirati šumske rizike. Tako će šume imati snažne obrambene mehanizme i bit će pripremljene na šumske rizike. U slučaju šumskih šteta treba ih u što kraćem vremenu sanirati, a šume obnoviti i njegovati kako bi bile zdrave, vitalne, proizvodne i sposobne za prirodnu obnovu.
Zdravlje šuma prepoznato je kao jedan od vodećih izazova hrvatskih šuma i šumarstva novijeg doba. Od 2013. godine veliki kompleksi naših šuma učestalo su izloženi izvanrednim i intenzivnim biotskim, abiotskim i antropogenim stresnim čimbenicima, kao što su naglo širenje štetnika i biljnih bolesti, ledolomi, vjetrolomi i šumski požari. Njihovu sve češću pojavu i velike intenzitete povezujemo s klimatskim promjenama. Šume, šumarstvo i društvo u cjelini imaju velike ekološke i gospodarske štete. U kontinentalnom području Hrvatske velike štete se pojavljuju u šumama poljskog jasena, hrasta lužnjaka, obične bukve, obične jele i obične smreke. U mediteranskom području šumski požari ugrožavaju šume alepskoga bora, crnoga bora, hrasta crnike i hrasta medunca.
Zbog toga uloga šuma i šumarstva u stvaranju i očuvanju povoljnih životnih uvjeta za čovjeka i cjelokupnu biološku raznolikost nikada nije bila toliko važna kao danas. Šume i šumarstvo mogu značajno doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena. Samo odgovornim gospodarenjem šumama, stavljanjem u prvi plan njege, obnove i zaštite šuma i odmakom od gledanja na šume samo kao na izvor drvne sirovine ili pasivno zaštićeni objekt prirode, možemo sačuvati naše šume i sve njihove vrijednosti.
Uredništvo

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Aydn Kahriman, Abdurrahman Şahin, Turan Sönmez, Mehmet Yavuz UDK 630* 622+228 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.1
Modeli rasta prirodnih sastojina kalabrijskog bora u središnjem mediteranskom području Turske     pdf    TXT     HR     EN 107
Sercan Gulci, Neşe Gulci, Dalia Abbas, Hasan Serin, Kvanç Yuksel UDK 630* 831+360 (001) https://doi.org./10.31298/sl.147.3-4.2
Procjena emisije ugljičnog monoksida iz ispušnog otvora motorne pile     pdf    TXT     HR     EN 121
Bilal Çetin UDK 630* 630+232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.3
Utjecaj nadmorske visine i starosti zatvorenog češera na klijanje sjemena crvenog bora (Pinus brutia Ten.)     pdf    TXT     HR     EN 129
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Igor Poljak, Katarina Tumpa, Antonio Vidaković, Mirna Ćurković-Perica, Marin Ježić, Zlatko Šatović, Zlatko Liber, Marilena Idžojtić UDK 630*+630+165+907
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.4
Očuvanje i upravljanje genofondom pitomog kestena     pdf    TXT     HR     EN 137
Jasnica Medak, Ivana Sirovica, Joso Vukelić UDK 630*228+332+653
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.5
Tipologija šumskih čistina     pdf    TXT     HR     EN 147
Ana Šujica, Martina Obradović, Mia Lovreković, Veronika Šušnjara, Dominik Paparić, Željko Španjol, Boris Dorbić UDK 630* 652
https://doi.org/10.31298/sl.147.3-4.6
Valorizacija značajnog drveća na području Šibensko-kninske županije     pdf    TXT     HR     EN 155
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Drozd bravenjak (Turdus pilaris L.)     PDF    TXT 177
Milan Glavaš
Bakterioze biljaka     PDF    TXT 178
 
IZ HŠD-a
     
Mandica Dasović
Rad ogranka Gospić od 2008. do 2022. godine     PDF    TXT 181
Oliver Vlainić
Zimska šumarska skijaška natjecanja     PDF    TXT 192
 
IN MEMORIAM
     
Tihomir Pejnović
Sjećanje na Željka Mikića, dipl. ing. šum. (1961.–2023.)     PDF    TXT 199

                UNDER CONSTRUCTION