broj: 3-4/2020        pdf (11,43 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Hrvatske šume d.o.o. – feudalac ili provoditelj zakona     pdf    TXT     HR     EN 117
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mario Ančić, Renata Pernar, Milan Bajić, Andrija Krtalić, Ante Seletković, Dubravko Gajski, Jelena Kolić UDK 630*120 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.3-4.1
Spektralni potpisi (endmemberi) nekih šumskih vrsta u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 119
Goran Gužvica, Monika Petković, Marko Augustinović, Lidija Šver UDK 630* 153 (Canis aureus) (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.3-4.2
Istraživanje čaglja (Canis aureus) u Parku prirode Lonjsko polje akustičnom metodom i metodom fotozamki     pdf    TXT     HR     EN 129
Danijela Miljković, Dijana Čortan UDK 630* 164 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.3-4.3
Morfometrijska i morfološka analiza lista crne topole (Populus nigra L.) u plavnim i neplavnim područjima sliva Dunava     pdf    TXT     HR     EN 139
Velid Halilović, Jusuf Musić, Jelena Knežević, Mario Šarić, Besim Balić, Dalibor Ballian UDK 630* 360 +462 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.3-4.4
Istraživanje mehaničkih oštećenja stabala jele i drugih vrsta tijekom eksploatacije – Slučaj Šumarije „Glamoč“     pdf    TXT     HR     EN 149
Hanife Erdogan Genç, Ali Ömer Üçler UDK 630* 232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.3-4.5
Utjecaj različitih tretmana na prekid dormantnosti i klijavost sjemena Acer cappadocicum Gleditsch var. cappadocicum     pdf    TXT     HR     EN 159
SAŽETAK
Acer cappadocicum var. cappadocicum široko je rasprostranjen na Kavkazu, u Zapadnoj Aziji i na Himalaji. Javlja se u sjeveroistočnoj Anatoliji u Turskoj na visinama od 400 m do 1600 m, a uobičajen je i u regijama Ordu, Giresun, Trabzon, Rize i Artvin u Turskoj. Iako se Acer cappadocicum prirodno širi u šumama istočnog Crnog mora, on se ne može proizvesti u dovoljnim količinama u privatnim i šumskim rasadnicima. U istraživanju pošumljavanja jedno od glavnih načela odnosi se na korištenje prirodno rastućih vrsta. U ovom radu istraženo je otklanjanje dormantnosti sjemena Acer cappadocicum, jedne od važnih vrsta Acer u području istočnog Crnog mora. Ovaj rad bavi se istraživanjem ­utjecaja U ovom radu istražen je utjecaj predtretmana na klijavost sjemena i otklanjanja dormantnosti sjemena Acer cappadocicum. Sjeme je prikupljeno 2008. godine u tri navrata u intervalima od približno 15 dana. Kako bi se otklonila dormantnost, primijenjeno je nekoliko tretmana klijanja. Tretmani su uključivali (1) različito vrijeme prikupljanja sjemena, (2) potapanje u vodi, (3) hladno-vlažnu stratifikaciju i (4) primjenu GA3 (giberelinska kiselina). Tretirano sjeme podvrgnuto je klijanju u komori rasta na temperaturi od 5 0C i u stakleničkim uvjetima. Ovim istraživanjem je utvrđeno da sjeme Acer cappadocicum pokazuje fiziološku dormantnost i da je za otklanjanje dormantnosti sjemena potrebno razdoblje stratifikacije. U preliminarnim pokusima sjeme Acer cappadocicum podvrgnuto je hladno-vlažnoj stratifikaciji tijekom osam tjedana. Kad je period stratifikacije produžen, većina sjemena proklijala je tijekom perioda stratifikacije. Najviši postotak klijavosti u komori rasta izloženom postupku s GA3 nakon osam tjedana stratifikacije iznosio je 62. Najviši procenat klijavosti u stakleniku postignut je postupkom hladne stratifikacije nakon osam tjedana (95 %). Utvrđeno je da tretman s GA3 nije imao značajniji utjecaj na klijavost u stakleničkim uvjetima. Prema tomu, za sijanje sjemena Acer cappadocicum u stakleničkim uvjetima ne preporučuje se primjena GA3. Tretman s GA3 i potapanje nestratificiranog sjemena u vodi 48 sati nije imao pozitivne učinke na vrijednosti klijavosti u stakleničkim uvjetima. Iako rezultati dobiveni u komori rasta i stakleniku pokazuju da vrijeme prikupljanja sjemena nije statistički utjecalo na klijavost sjemena, Dunkanov test ukazuje na to da se kllijavost sjemena sakupljenog u trećem navratu signifikantno razlikuje u odnosu na klijavost sjemena sakupljenog u prva dva navrata. Rezultati pokazuju da je najbolje vrijeme za prikupljanje sjemena Acer cappadicucum ono iz trećeg navrata (u listopadu), ali ono može i varirati ovisno o klimatskim uvjetima tijekom godine.

Ključne riječi: Acer cappadocicum; sjeme; dormantnost; stratifikacija; giberelinska kiselina
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Goran Marinković, Ilija Grgić, Jelena Lazić, Milan Trifković UDK 630* 424 + 266 + 913
https://doi.org/10.31298/sl.144.3-4.6
Komasacija u funkciji poljozaštitnih šumskih pojaseva u Republici Srbiji – Kritički osvrt     pdf    TXT     HR     EN 167
 
STRUČNI ČLANCI
     
Damir Drvodelić, Milan Oršanić UDK 630* 279
https://doi.org/10.31298/sl.144.3-4.7
Cijepljenje kultivara ukrasnih japanskih javora     pdf    TXT     HR     EN 179
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Kobac (Accipiter nisus L.)     PDF    TXT 189
Jozo Franjić
Bijeli sunovrat (Narcissus poeticus L., Amaryllidaceae)     PDF    TXT 190
Radovan Kranjčev
Otok Sušac     PDF    TXT 191
Irena Franjić
Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko – dravskoj regiji - NATURAVITA     PDF    TXT 194
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Milan Glavaš
Obična planika (Arbutus unedo L.) - Biološka, kemijska i gospodarska svojstva     PDF    TXT 198
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jozo Franjić
Neke zanimljivosti s puta u Španjolsku     PDF    TXT 199
Milan Glavaš
64. seminar biljne zaštite     PDF    TXT 205
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Silvija Zec
Izložba Šuma okom šumara u Bruxellesu     PDF    TXT 207
 
IZ HŠD-a
     
Hranislav Jakovac
Alpe Adria 2020. godine     PDF    TXT 209
Oliver Vlainić
Stručno-turistička ekskurzija u Češku     PDF    TXT 212
 
IN MEMORIAM
     
Gabrijel Horvat
Ante Stanković, dipl. ing. šum. (1940. – 2020.)     PDF    TXT 221
Oliver Vlainić
Božidar Radečić (1.5.1939. – 2.7.2019.)     PDF    TXT 222
Oliver Vlainić, Ivan Grginčić
Stjepan Mikuc (3.3.1930.-12.2.2020.)     PDF    TXT 223
Josip Knepr
Anton Škunca Toni, dipl. ing. šum.(1931.- 2019.)     PDF    TXT 224

                UNDER CONSTRUCTION