broj: 3-4/2020        pdf (11,43 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Hrvatske šume d.o.o. – feudalac ili provoditelj zakona     pdf    TXT     HR     EN 117
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mario Ančić, Renata Pernar, Milan Bajić, Andrija Krtalić, Ante Seletković, Dubravko Gajski, Jelena Kolić UDK 630*120 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.3-4.1
Spektralni potpisi (endmemberi) nekih šumskih vrsta u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 119
Goran Gužvica, Monika Petković, Marko Augustinović, Lidija Šver UDK 630* 153 (Canis aureus) (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.3-4.2
Istraživanje čaglja (Canis aureus) u Parku prirode Lonjsko polje akustičnom metodom i metodom fotozamki     pdf    TXT     HR     EN 129
Danijela Miljković, Dijana Čortan UDK 630* 164 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.3-4.3
Morfometrijska i morfološka analiza lista crne topole (Populus nigra L.) u plavnim i neplavnim područjima sliva Dunava     pdf    TXT     HR     EN 139
Velid Halilović, Jusuf Musić, Jelena Knežević, Mario Šarić, Besim Balić, Dalibor Ballian UDK 630* 360 +462 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.3-4.4
Istraživanje mehaničkih oštećenja stabala jele i drugih vrsta tijekom eksploatacije – Slučaj Šumarije „Glamoč“     pdf    TXT     HR     EN 149
SAŽETAK
Mehanizacija koja se koristi u iskorištavanju šuma utječe na pojavu oštećenja u sastojini i na šumskom tlu. Istraživanja u ovom radu su imala za cilj utvrđivanje oštećenja na stablima jele i drugih vrsta drvća pri sječi i izradi drvnih sortimenata te privlačenju šumskim zglobnim traktorom.
Istraživanja su obavljena u mješovitim šumama bukve i jele sa smrekom na području ŠGP „Glamočko”, G.J. „Hrbinje-Kujača“.
Prikupljeni su sljedeći podaci o oštećenim stablima: vrsta drveća, prsni promjer stabla, privredna važnost stabla, broj oštećenja, mjesto oštećenja, uzrok oštećenja, vrsta oštećenja.
Oštećenja su evidentirana kod ukupno 305 stabala, 133 stabala jele (Abies alba), 130 stabala bukve (Fagus sylvatica), 33 stabla smreke (Picea abies), osam stabala jarebike (Sorbus aucuparia) i jedno (1) stablo gorskog javora (Acer pseudoplatanus). Ukupan intenzitet oštećenja je iznosio 18,7%, a kad tome pridodamo i stara oštećenja, ukupan broj ozljeda iznosi 496. Prema tomu, kada se u obzir uzmu i stara oštećenja, tada intenzitet oštećenja iznosi 30,6%. Najveći broj oštećenja se nalazi u debljinskom stepenu od 10 do 14,99 cm.
Prema uzroku oštećenja, najveći broj oštećenja je nastao prilikom faze privlačenja (217 stabala), dok je prilikom sječe oštećeno 88 ili 29% stabala. Kako je faza privlačenja podijeljena na fazu primicanja i privlačenja, ukupan broj oštećenih stabala tijekom faze primicanja iznosio je 157 ili 52%, dok je tijekom privlačenja broj oštećenih stabala iznosio 60 ili 19%.
Da bi se prilikom sljedećih operacija iskorištavanja šuma smanjile štete na stablima, potrebna je češća edukacija svih djelatnika koji obavljaju poslove iskorištavanja šuma, potrebno je povećati kontrole obavljanja svih poslova prilikom iskorištavanja šuma, modernizirati strojeve koji se koriste prilikom eksploatacije šuma te na kvalitetan način otvoriti odjele šumskim komunikacijama.

Ključne riječi: jela; smreka; bukva; sječa; privlačenje; oštećenje
Hanife Erdogan Genç, Ali Ömer Üçler UDK 630* 232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.144.3-4.5
Utjecaj različitih tretmana na prekid dormantnosti i klijavost sjemena Acer cappadocicum Gleditsch var. cappadocicum     pdf    TXT     HR     EN 159
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Goran Marinković, Ilija Grgić, Jelena Lazić, Milan Trifković UDK 630* 424 + 266 + 913
https://doi.org/10.31298/sl.144.3-4.6
Komasacija u funkciji poljozaštitnih šumskih pojaseva u Republici Srbiji – Kritički osvrt     pdf    TXT     HR     EN 167
 
STRUČNI ČLANCI
     
Damir Drvodelić, Milan Oršanić UDK 630* 279
https://doi.org/10.31298/sl.144.3-4.7
Cijepljenje kultivara ukrasnih japanskih javora     pdf    TXT     HR     EN 179
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Kobac (Accipiter nisus L.)     PDF    TXT 189
Jozo Franjić
Bijeli sunovrat (Narcissus poeticus L., Amaryllidaceae)     PDF    TXT 190
Radovan Kranjčev
Otok Sušac     PDF    TXT 191
Irena Franjić
Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko – dravskoj regiji - NATURAVITA     PDF    TXT 194
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Milan Glavaš
Obična planika (Arbutus unedo L.) - Biološka, kemijska i gospodarska svojstva     PDF    TXT 198
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jozo Franjić
Neke zanimljivosti s puta u Španjolsku     PDF    TXT 199
Milan Glavaš
64. seminar biljne zaštite     PDF    TXT 205
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Silvija Zec
Izložba Šuma okom šumara u Bruxellesu     PDF    TXT 207
 
IZ HŠD-a
     
Hranislav Jakovac
Alpe Adria 2020. godine     PDF    TXT 209
Oliver Vlainić
Stručno-turistička ekskurzija u Češku     PDF    TXT 212
 
IN MEMORIAM
     
Gabrijel Horvat
Ante Stanković, dipl. ing. šum. (1940. – 2020.)     PDF    TXT 221
Oliver Vlainić
Božidar Radečić (1.5.1939. – 2.7.2019.)     PDF    TXT 222
Oliver Vlainić, Ivan Grginčić
Stjepan Mikuc (3.3.1930.-12.2.2020.)     PDF    TXT 223
Josip Knepr
Anton Škunca Toni, dipl. ing. šum.(1931.- 2019.)     PDF    TXT 224

                UNDER CONSTRUCTION