broj: 3-4/2007        pdf (24,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
PRAŠINA U OČI ZAŠTITARIMA PRIRODE I OKOLIŠA, A POSEBNO ŠUMARSTVU PRILIKOM NOVELIRANJA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ KANALA DUNAV-SAVA     PDF    TXT     HR 104
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Meštrović, A. UDK 630* 521 + 231 (001)
Taksacijski elementi kao pokazatelji proizvodnosti šuma munike (Pinus Heldreichii Christ) na planini Čvrsnici     pdf    TXT     HR     EN 107
Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, J. Bećarević, K. Glova, S. Plantak UDK 630* 442 (001)
Žuta i bijela imela na području Uprava šuma podružnica Našice i Osijek     pdf    TXT     HR     EN 125
 
STRUČNI ČLANCI
     
Sabadi, R. UDK 630* 717
Učinci hrvatskog šumarstva i prerade drva na stanje bilance plaćanja – što činimo i što bi se moglo činiti     pdf    TXT     HR     EN 137
Grgurević, D. UDK 630* 272
Botanički vrt u Padovi     pdf    TXT     HR     EN 155
Dimitrov, T. UDK 630* 432
Šumski požari i požarna znanost     pdf    TXT     HR     EN 159
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Zelembać (Lacerta viridis Laurenti)     PDF    TXT 164
Kranjčev, R.
Neofiti Podravine     PDF    TXT 165
Kranjčev, R.
Ljiljan zlatan     PDF    TXT 167
Kranjčev, R.
Talijanski kaćun     PDF    TXT 168
Kranjčev, R.
Potočna kruščika, nova endemična vrsta Hrvatske flore     PDF    TXT 169
Kranjčev, R.
Sokoli i sokolske stijene     PDF    TXT 171
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 172
Šugar, I.
Do zvijezda bez trnja?     PDF    TXT 174
Frković, A.
Lovački poučnik splitskog Huberta     PDF    TXT 178
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Glavaš, M.
Dr. sc. Sanja Novak Agbaba, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 180
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ojurović, R., I. Grbac
Kako ubrzati inovacije u šumarskom sektoru?     PDF    TXT 181
Harapin, M.
51. Seminar biljne zaštite     PDF    TXT 187
Harapin, M.
Srebrno odličje za mr. sc. Branka Bradića     PDF    TXT 190
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, R.
Gljive zvjezdače     PDF    TXT 190
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Schreiber, P.
Posjet HŠD ogranak “Dalmacija” Split HŠD ogranku Požega     PDF    TXT 193
Delač, D.
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 196

                UNDER CONSTRUCTION