broj: 3-4/2006        pdf (21,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
PRPIĆ, Branimir
Neutemeljen napad na šumarstvo     PDF    TXT     HR 86
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
PETREŠ, Stjepan UDK 630* 461 + 375 (001)
Oštećivanje ponika i pomlatka pri privitlavanju i privlačenju oblovine traktorom LKT 81 T iz dovršne sječine hrasta lužnjaka     pdf    TXT     HR     EN 87
Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, B. Bradić, D. Husak UDK 630* 442 (001)
Žuta imela (Loranthus europaeus Jacq.) i bijela imela (Viscum album L.) na području Uprave šuma podružnice Bjelovar     pdf    TXT     HR     EN 101
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, Juraj UDK 630* 652
Prilog izračunavanju vrijednosti drva na panju (šumska taksa) jednodobnih sastojina hrasta kitnjaka     pdf    TXT     HR     EN 113
Sažetak: U članku se razmatra, prema aktualnoj formuli za izračunavanje vrijednosti šumskih sastojina: Cn = C0* 1,0pn, metoda izračunavanja postotka prirasta vrijednosti (p), troškovi osnivanja šumske sastojine prirodnim putem (C0), vrijednost šumske sastojine (Cn) za jednodobne šumske sastojine hrasta kitnjaka starosti 80, 85 i 105 godina, ekološko-gosodarskog tipa (EGT-II-E-10).
Sastojine pripadaju šumskoj zajednici Epimedio-Carpinetum betuli Ht. 1938, Ilirskoj šumi hrasta kitnjaka i običnog graba (Vukelić i Rauš, 1998).
Za određivanje vrijednosti sastojine i šumske takse odabrane su modelne sastojine sadašnje sječive vrijednosti (Sabadi, 1992), to jest sastojine koje imaju distribuciju broja stabala i volumena po prsnim promjerma približno jednaku normali za određenu dob, bonitet ili ekološko-gospodarski tip.
Izračunati koeficijenti asimetrije (b1) i spljoštenosti (b2) izabranih modelnih sastojina hrasta kitnjaka pokazuju kako su stvarne modelne sastojine blizu “normalnih” sastojina.
Na temeljem aktualnih sortimentnih tablica za hrast kitnjak Hrvatskih šuma i Cjenika gotovih drvnih proizvoda Hrvatskih šuma utvrđene su vrijednosti osamdesetogodišnje sastojine, Cn = 97341,26 kn/ha (346,50 kn/m3), osamdesetpetogodišnje Cn = 104535,77 kn/ha (346,32 kn/m3) i stopetogodišnje 131783,14 kn/ha (405,20 kn/m3).
Normativi troškova osnivanja kitnjakove sastojine (C0) prirodnom obnovom modificirani na način da su “kao troškovi osnivanja” primijenjeni zakonski normativi izdvajanja za biološku reprodukciju, to jest 23 % na vrijednost realiziranih drvnih sortimenata.
Predlaže se izračunavanje postotka prirasta vrijednosti (p) po logaritamskoj funkciji: p = 8,870 – 3,692 log n, te troškovi osnivanja sastojine (C0) po linearnoj funkciji: C0 = - 2846,718 + 315,859 n.
Poznavanjem svih parametara u formuli za utvrđivanje vrijednosti šumskih sastojina određene starosti (n) i troškova iskorištavanja šuma (En) po jedinici drvnog sortimenta (kn/m3) utvrđena je šumska taksa (cijena drva na panju) po Barthinoj formuli: Šn = (Cn / 1,0 pn ) – En.
Ako se za izračunavanje šumske takse primjene normale (Bezak i dr., 1995) za EGT-II-E-10 i svi poznati parametri za izračunavanje šumske takse po Barthinoj formuli, tada se šumska taksa za sastojine hrasta kitnjaka određene starosti (n) može izračunati po formuli:
Št = -214,772 + 5,481 n + 0,020 n2.
Za osamdesetpetogodišnju kitnjakovu sastojinu utvrđeno je da je prag rentabilnosti ili točka pokrića (TP) u šestdesetpetoj godini.
Ključne riječi: cjenik; modelni normalitet; normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju; postotak prirasta vrijednosti; postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama; prag rentabilnosti ili točka pokrića.; sadašnja sječiva vrijednost sastojine; šumska taksa
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Krznar, Tomislav, Josip Čulig, Krunoslav Pintur, Nina Popović, Luka Štilinović UDK 630* 156
Je li lovstvo u suprotnosti sa zaštitom prirode     pdf    TXT     HR     EN 125
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Planinski jaglac (Primula auricula L.)     PDF    TXT 131
Kranjčev, Radovan
Gorska sasa (Pulsatilla montana /Hoppe/ Reichenb)     PDF    TXT 132
Kranjčev, Radovan
Kaštelansko primorje kao orhidejski vrt     PDF    TXT 133
Timarac, Zoran
Zaštita genofonda divljači     PDF    TXT 135
 
AKTUALNO
     
Frković, Alojzije
Brgljez (Sitta europaea) – ptica 2006. godine     PDF    TXT 137
 
OBLJETNICE
     
Frković, Alojzije
Vitez prirode – Josip Kozarac (1858–1906)     PDF    TXT 138
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Vratarić, Pavle
Znanstvena monografija “Poplavne šume u Hrvatskoj” – Floodplain Forests in Croatia     PDF    TXT 141
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 146
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, Davorin
Klimatske promjene i genetska raznolikost šumskog drveća: utjecaj na održivo gospodarenje europskih šuma     PDF    TXT 149
Grbac, Ivica, Renata Ojurović
IV Generalna skupština innovawood-a     PDF    TXT 150
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Delač, Damir
38. EFNS Sarajevo – Igman 26. 2. – 4. 3. 2006.     PDF    TXT 155
Delač, Damir
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 158
 
IN MEMORIAM
     
Rajković, Vladimir, Josip Tomašević
Franjo Knebl (1915–2006)     PDF    TXT 167
Kuzmanić, Ivan
Josip Crvenković (1931–2006)     PDF    TXT 168
Kapec, Davorin
Matija Mlinac (1932–2006)     PDF    TXT 169

                UNDER CONSTRUCTION