broj: 3-4/2006        pdf (21,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
PRPIĆ, Branimir
Neutemeljen napad na šumarstvo     PDF    TXT     HR 86
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
PETREŠ, Stjepan UDK 630* 461 + 375 (001)
Oštećivanje ponika i pomlatka pri privitlavanju i privlačenju oblovine traktorom LKT 81 T iz dovršne sječine hrasta lužnjaka     pdf    TXT     HR     EN 87
Sažetak: Ovim se radom nastojalo utvrditi i objasniti odnose i procese koji utječu na oštećivanje mladoga naraštaja tijekom obaranja stabala, te privitlavanja i privlačenja obloga drva zglobnim traktorom u dovršnim sječinama hrasta lužnjaka.
Pokusna je ploha bila postavljena u 1a odjelu g. j. “Žabarski bok”, koji predstavlja uvjete pridobivanja drva iz glavnoga prihoda nizinskih lužnjakovih šuma, a radovi privlačenja obloga drva obavljeni su zglobnim traktorom LKT 81 T, opremljenim dvobubanjskim vitlom. Na pokusnoj je plohi veličine
1 ha prije početka radova prebrojano 29 371 biljaka hrasta lužnjaka do pet godina starosti, od čega se na traktorskoj vlaci nalazilo 3,5 % biljaka. Radovima pridobivanja drva na pokusnoj su plohi sveukupno oštećene ili uništene 1 982 biljke hrasta lužnjaka, odnosno 6,75 % od ukupnoga broja biljaka.
Najveća su oštećenja, kako po broju oštećenih biljaka tako i prema težini ozljeda, nastala pri privitlavanju obloga drva do zadnje daske traktora te privlačenja obloga drva po traktorskoj vlaci. Analizom uzroka i vrste oštećenja utvrđeno je da su biljke tijekom privitlavanja do stražnje daske traktora najvećim dijelom oštećivane čelom privitlavanih trupaca (82,49 %). Višekratnim prolascima traktora po traktorskoj vlaci uništene su sve biljke koje su se na njoj nalazile (3,5 % od ukupnoga broja biljaka prije početka radova).
Utvrđeno je da su srednja duljina i srednji promjer obloga drva koje je uzrokovalo oštećenja značajno veći od prosječnih vrijednosti za trupce koji nisu uzrokovali oštećenja mladoga naraštaja hrasta lužnjaka. Broj oštećenih biljaka raste s povećanjem promjera privitlavanih trupaca i njihove udaljenosti od stražnje daske traktora pri privitlavanju.
Temeljem dobivenih rezultata, a u svrhu svođenja oštećivanja mladoga naraštaja na najmanju moguću mjeru tijekom privlačenja obloga drva zglobnim traktorima iz dovršnih sječina hrasta lužnjaka, preporučuje se: ograničavanje kretanja zglobnika na traktorske vlake međusobnoga razmaka 100 m, usmjereno obaranje stabala prema traktorskoj vlaci i deblovna metoda izradbe, odnosno poludeblovna u slučajevima graničnih tovara.
Ključne riječi: dovršna sječa; hrast lužnjak; oštećivanje ponika i pomlatka.; zglobni traktor
Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, B. Bradić, D. Husak UDK 630* 442 (001)
Žuta imela (Loranthus europaeus Jacq.) i bijela imela (Viscum album L.) na području Uprave šuma podružnice Bjelovar     pdf    TXT     HR     EN 101
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, Juraj UDK 630* 652
Prilog izračunavanju vrijednosti drva na panju (šumska taksa) jednodobnih sastojina hrasta kitnjaka     pdf    TXT     HR     EN 113
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Krznar, Tomislav, Josip Čulig, Krunoslav Pintur, Nina Popović, Luka Štilinović UDK 630* 156
Je li lovstvo u suprotnosti sa zaštitom prirode     pdf    TXT     HR     EN 125
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Planinski jaglac (Primula auricula L.)     PDF    TXT 131
Kranjčev, Radovan
Gorska sasa (Pulsatilla montana /Hoppe/ Reichenb)     PDF    TXT 132
Kranjčev, Radovan
Kaštelansko primorje kao orhidejski vrt     PDF    TXT 133
Timarac, Zoran
Zaštita genofonda divljači     PDF    TXT 135
 
AKTUALNO
     
Frković, Alojzije
Brgljez (Sitta europaea) – ptica 2006. godine     PDF    TXT 137
 
OBLJETNICE
     
Frković, Alojzije
Vitez prirode – Josip Kozarac (1858–1906)     PDF    TXT 138
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Vratarić, Pavle
Znanstvena monografija “Poplavne šume u Hrvatskoj” – Floodplain Forests in Croatia     PDF    TXT 141
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 146
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, Davorin
Klimatske promjene i genetska raznolikost šumskog drveća: utjecaj na održivo gospodarenje europskih šuma     PDF    TXT 149
Grbac, Ivica, Renata Ojurović
IV Generalna skupština innovawood-a     PDF    TXT 150
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Delač, Damir
38. EFNS Sarajevo – Igman 26. 2. – 4. 3. 2006.     PDF    TXT 155
Delač, Damir
Zapisnik 1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 158
 
IN MEMORIAM
     
Rajković, Vladimir, Josip Tomašević
Franjo Knebl (1915–2006)     PDF    TXT 167
Kuzmanić, Ivan
Josip Crvenković (1931–2006)     PDF    TXT 168
Kapec, Davorin
Matija Mlinac (1932–2006)     PDF    TXT 169

                UNDER CONSTRUCTION