broj: 3-4/2005        pdf (26,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
Još o kanalu Dunav Sava     pdf    TXT     HR 134
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I., Z. Cerovečki UDK 630* 188 (001)
Prilog sintaksonomskoj analizi asocijacije Erico-Fagetum (Ht. 1962) Trinajstić 1972     pdf    TXT     HR     EN 135
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Vrbek, B. UDK 630* 114.2 + 425
Utjecaj posolice na šumsko tlo i vegetaciju otoka Korčule     pdf    TXT     HR     EN 143
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Štilinović, L. UDK 630* 628.19 + 614.7
Onečišćenost voda Save i Drave – uzroci i zdravstvene posljedice     pdf    TXT     HR     EN 151
 
STRUČNI ČLANCI
     
Zelić, J., M. Stojić
Ovisnost gustoće prostornog drva poljskog jasena i hrasta lužnjaka o prirodnom sušenju     pdf    TXT     HR     EN 157
Puljak, S. UDK 630* 831
Istraživanje gorivih svojstava nekomercijalnih vrsta drveća za potrebe proizvodnje topline i električne energije     pdf    TXT     HR     EN 169
Tolić, I. UDK 630* 156
Grivasti skakač (Ammotragus lervia) Morfološko, biološke i ekološke osobine     pdf    TXT     HR     EN 177
Sažetak: Autoru ovoga članka je uz ostalo namjera, radi morfoloških, bioloških i ekoloških osobina, animirati grivastog skakača i tu životinjsku svojtu predložiti za uvođenje u prirodu na području Republike Hrvatske. Prvi pogled na zoogeografsku kartu Hrvatske i svijeta govori da divljač obitava u staništima različitih geografskih širina, različitih klimatskih uvjeta, vrsta tla i u područjima s različitim vegetacijskim oblicima. Divljač gospodarski obogaćuje i estetski oplemenjuje prostor. Vanjski izgled tijela divljači privlači posebnu pozornost, pa nije čudo što su mnoga naša lovišta vrlo atraktivna i postaju ili su postala prava turistička meka za ljubitelje prirode, a lovcima se istodobno pruža ugođaj uzgoja i lova divljači. Iako se područje Hrvatske u faunskom pogledu svrstava u najznačajnije dijelove Europe, ipak, kada je riječ o divljači, uočava se sve veća potreba za očuvanjem autoktonih vrsta i povećanjem njenih populacija.
Uz određeni rizik, pojedinci izražavaju želju uvođenja stranih svojti u prirodu na područje Republike Hrvatske, a sve s namjerom da se poboljša lovna ponuda i da određenom području odnosno lovištu povećavaju atraktivnosti i vrijednosti. Namjera i želja za uvođenje grivastog skakača u lovišta priobalja i otoka hrvatskog Jadrana traje već dulje vrijeme.
Grivastom je skakaču pradomovina Atlas gorje, odnosno države Sjeverne Afrike koje okružuju to gorje. Zbog velikog izlovljavanja, nestao je s mnogih područja njegove pradomovine, ali je već udomljen na nekim lokalitetima SAD-a, Južne Afrike i Španjolske, a u Hrvatskoj se u manjem broju uzgaja u ograđenom prostoru na Hvaru (Jelsa), na Mosoru (zaseok Gornji Dolac), Bisku i na otočiću Tijat kod Šibenika.
U ograđenom prostoru grivasti skakač pokazao je veliku vitalnost i reproduktivnu mogućnost, skromnost u hrani i vodi, otpornost na bolesti i parazite. Odgovara mu krševit teren i vrlo je vješt u svladavanju hridi i kamenjara.
Ključne riječi: Atlas gorje; dvopapkar; grivasta ovca; grivasti skakač; Hrvatska; Hvar; Južna Afrika; Mosor; namnožio; preživač; SAD; Španjolska; šupljorožac; Tijat; ugrožava.; unošenje
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Piljak (Delichon urbica L.)     PDF    TXT 182
Kranjčev, R.
Crnkasta sasa (Pulsatilla pratensis L) Miller ssp nigricans (Störck) Zam. u Hrvatskoj     PDF    TXT 183
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Kopački rit; lovina ili nacionalni interes?     PDF    TXT 186
Vukelić, J.
Aktualna problematika u hrvatskom šumarstvu     PDF    TXT 187
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Ušara (Bubo bubo) – ptica 2005. godine     PDF    TXT 191
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Starčević, T.
Prilog porukama prvog susreta udruga privatnih šumovlasnika Republike Hrvatske     PDF    TXT 193
Harapin, M.
49. Seminar biljne zaštite     PDF    TXT 195
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Škvorc, Ž.
Mirko Vidaković, Josip Franjić,Golosjemenjače     PDF    TXT 199
Grospić, F.
Alojzije Frković, Vuk u Hrvatskoj     PDF    TXT 201
Frković, A.
Šišmiši u šumama     PDF    TXT 203
GROSPIĆ, Frane
L’Italia forestale e montana, Alberi e territorio     PDF    TXT 204
GROSPIĆ, Frane
L’Italia forestale e montana, Alberi e territorio     PDF    TXT 206
Meštrić, B.
Željko Poljak, Zlatna knjiga hrvatskog planinarstva     pdf    TXT 208
 
PRIZNANJA
     
Jakovac, H.
Pohvalnica “Gorančica 2004” Alojziju Frkoviću     PDF    TXT 211
 
RIJETKE VRSTE DRVEĆA NAŠIH ŠUMA
     
Idžojtić, M., D. Drvodelić
Oskoruša, Sorbus domestica L., naša rijetka i zaboravljena voćkarica     PDF    TXT 212
 
IZ EKOLOGIJE
     
Vizentaner, J.
Šteta od hladnoće     PDF    TXT 217
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
37. EFNS – Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje Raubiči     PDF    TXT 227
Vlainić, O.
Stručno-turistička ekskurzija HŠD-a ogranak Karlovac u Belgiju i Irsku     PDF    TXT 229
Jakovac, H.
Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     pdf    TXT 233
 
IN MEMIORIAM
     
Arvay, M. P.
Zvonimir Zemčak, 1. siječnja 1927. god. – 10. ožujka 2001. god.     PDF    TXT 240

                UNDER CONSTRUCTION