broj: 3-4/2005        pdf (26,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
Još o kanalu Dunav Sava     pdf    TXT     HR 134
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I., Z. Cerovečki UDK 630* 188 (001)
Prilog sintaksonomskoj analizi asocijacije Erico-Fagetum (Ht. 1962) Trinajstić 1972     pdf    TXT     HR     EN 135
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Vrbek, B. UDK 630* 114.2 + 425
Utjecaj posolice na šumsko tlo i vegetaciju otoka Korčule     pdf    TXT     HR     EN 143
Sažetak: Praćenjem je obuhvaćeno šumsko tlo na dvije plohe u zajednici alepskog bora i crnike (Querco ilicis-Pinetum halepensis/Lasiel 1971) na otoku Korčuli. Od taložnih tvari analizirani su: Cl-, SO42-S, NH4+-N, NO3-N, Na+, K+, Ca2+, Mg2+. Uzorkovanje se obavljalo pomoću lijevaka površine otvora od 314 cm2, a količina padalina mjerila se plastičnim kišomjerom površine otvora 60 cm2. Kišomjeri i lijevci postavljeni su u dijagonalnom rasporedu po 6–9 komada svaki na plohi veličine 30 X 30 m. Na kontrolnom mjestu bez utjecaja vegetacije postavljena su po tri lijevka i kišomjera. Za sakupljanje procjedne tekućine postavio se plastični protočni lizimetar u tlo na dubini od 10 cm (ispod površinskog horizonta). Lizimetar je sakupljao perkolat u tlu. Uzorkovanje se obavljalo nekoliko puta od lipnja do studenoga tijekom jedne godine. Prosječne količine tvari nađenih u kišomjerima pod zastorom krošanja i u lizimetrijskim vodama redovito su imale veće vrijednosti taložnih tvari u mg/dm3 ili kg/ha nego na kontrolnim mjestima bez utjecaja vegetacije. Na obje plohe na otoku Korčuli prisutna je posolica utjecajem jakih vjetrova koji pušu s mora, te su nađene mnogo veće vrijednosti za klor i natrij u uzorcima ispod krošanja drveća te kod otopine tla iz lizimetrijskih uzoraka. Povećanje kalcija i natrija u lizimetrijskim vodama ukazuje nam na povećani transport tih tvari kroz tlo te neprekidna alkalizacija tala. Šuma je ovdje odigrala ulogu filtracije u primanju glavnog udara depozicije koja se taloži na iglice krošnje, a zatim se ispire u tlo.
Ključne riječi: alepski bor; depozicija; lizimetri; šumsko tlo; Zasoljavanje
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Štilinović, L. UDK 630* 628.19 + 614.7
Onečišćenost voda Save i Drave – uzroci i zdravstvene posljedice     pdf    TXT     HR     EN 151
 
STRUČNI ČLANCI
     
Zelić, J., M. Stojić
Ovisnost gustoće prostornog drva poljskog jasena i hrasta lužnjaka o prirodnom sušenju     pdf    TXT     HR     EN 157
Puljak, S. UDK 630* 831
Istraživanje gorivih svojstava nekomercijalnih vrsta drveća za potrebe proizvodnje topline i električne energije     pdf    TXT     HR     EN 169
Tolić, I. UDK 630* 156
Grivasti skakač (Ammotragus lervia) Morfološko, biološke i ekološke osobine     pdf    TXT     HR     EN 177
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Piljak (Delichon urbica L.)     PDF    TXT 182
Kranjčev, R.
Crnkasta sasa (Pulsatilla pratensis L) Miller ssp nigricans (Störck) Zam. u Hrvatskoj     PDF    TXT 183
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Kopački rit; lovina ili nacionalni interes?     PDF    TXT 186
Vukelić, J.
Aktualna problematika u hrvatskom šumarstvu     PDF    TXT 187
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Ušara (Bubo bubo) – ptica 2005. godine     PDF    TXT 191
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Starčević, T.
Prilog porukama prvog susreta udruga privatnih šumovlasnika Republike Hrvatske     PDF    TXT 193
Harapin, M.
49. Seminar biljne zaštite     PDF    TXT 195
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Škvorc, Ž.
Mirko Vidaković, Josip Franjić,Golosjemenjače     PDF    TXT 199
Grospić, F.
Alojzije Frković, Vuk u Hrvatskoj     PDF    TXT 201
Frković, A.
Šišmiši u šumama     PDF    TXT 203
GROSPIĆ, Frane
L’Italia forestale e montana, Alberi e territorio     PDF    TXT 204
GROSPIĆ, Frane
L’Italia forestale e montana, Alberi e territorio     PDF    TXT 206
Meštrić, B.
Željko Poljak, Zlatna knjiga hrvatskog planinarstva     pdf    TXT 208
 
PRIZNANJA
     
Jakovac, H.
Pohvalnica “Gorančica 2004” Alojziju Frkoviću     PDF    TXT 211
 
RIJETKE VRSTE DRVEĆA NAŠIH ŠUMA
     
Idžojtić, M., D. Drvodelić
Oskoruša, Sorbus domestica L., naša rijetka i zaboravljena voćkarica     PDF    TXT 212
 
IZ EKOLOGIJE
     
Vizentaner, J.
Šteta od hladnoće     PDF    TXT 217
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
37. EFNS – Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje Raubiči     PDF    TXT 227
Vlainić, O.
Stručno-turistička ekskurzija HŠD-a ogranak Karlovac u Belgiju i Irsku     PDF    TXT 229
Jakovac, H.
Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     pdf    TXT 233
 
IN MEMIORIAM
     
Arvay, M. P.
Zvonimir Zemčak, 1. siječnja 1927. god. – 10. ožujka 2001. god.     PDF    TXT 240

                UNDER CONSTRUCTION