broj: 3-4/2005        pdf (26,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
Još o kanalu Dunav Sava     pdf    TXT     HR 134
Na ponovno pisanje o kanalu Dunav-Sava (DS) potaknulo nas je predavanje dr. sc. Olega Antonića, dipl. ing. šumarstva o šumarskim istraživanjima u utjecanom području kanala, koja je obavio OIKON d.o.o. institut za primjenjenu ekologiju. Predavanje je obavljeno u organizaciji spomenutoga OIKONA, zatim Hrvatskoga društva za odvodnju i navodnjavanje Zagreb i Vodoprivredno-projektnoga biroa. Predavanje je održano 20 travnja 2005. godine, a iz Hrvatskoga šumarskog društva nazočili su dr. sc. Igor Anić i dr. sc. Ivica Tikvić, koji su ujedno zastupali Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. O kanalu DS pisalo se u našem časopisu u više navrata. To su napisi: “O utjecaju kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave, Prpić, Seletković, Tikvić, Šum. list 11–12/1997. (skraćena studija o utjecaju na okliš), Riječ glavnog urednika: “Jesu li šumarski stavovi prilikom investicijskoga zahvaćanja u prostoru nizinskih šuma u slučaju kanala Dunav-Sava i hidroelektrane Novo Virje konzervativni?” i Okrugli stol u organizaciji Hrvatskoga šumarskoga društva Ogranak Vinkovci pod naslovom: “Moguć utjecaj višenamjenskoga kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave”, oba napisa u Šum. list 1–2/1999. te pregledni članak: “Utopijski plan koji guta sredstva i krajobraz u Hrvatskoj”, Schneider-Jacoby, Šum. list 1–2/2002. Na skupu “Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj”, održanoga u Vinkovcima u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Centra za znanstveni rad u Vinkovcima, knjiga XV. 2003. i to u izlaganju pod naslovom: “Hidrološki sustav Spačve u odnosu na uspijevanje hrasta lužnjaka”, Prpić i “Spačva – iznimno vrijedno stanište životinjskoga svijeta”, Grubešić, Tucaković. U svim spomenutim napisima izražena je bojazan o budućem negativnom utjecaju kanala DS na nizinske šume. Najvažniji utjecaj na šume koji će imati planirani mastodont vrijedan oko 800 milijuna EUR-a na utjecanom području, odnosi se na vodu kao ekološki čimbenik opstanka nizinskih šuma. Prema šumarskim spoznajama posljedice utjecaja kanala DS bilo bi previše ili premalo vode u pojedinim dijelovima utjecanih šuma. U području gornjega Bosuta veći dio šumskih ekosustava bio bi stalno pod vodom, dok bi Spačva zbog presjecanja dotoka podzemnih voda trasom kanala došla u još teže stanje u smislu opskrbe vodom, nego li za neprekinutoga sušnoga razdoblja koje je praktički trajalo od 1983–1993. godine. Spomenuto se odrazilo na znatno sušenje hrasta lužnjaka. Studija o utjecaju na okoliš kanala DS iz 1987. godine, upozorila je na potrebu kompleksnih ekosustavnih istraživanja uz pridržavanje načela uzgajanja, zaštite i biometrike tijekom planiranja pokusa. Zbog goleme ekološke, bioraznolikosne, genetske, prirodozaštitarske i gospodarske vrijednosti Spačve, najveće cjelovite europske šume hrasta lužnjaka (Klepac, 2000) tu nema mjesta ishitrenim odlukama. O sudbini nizinskih šuma Spačvanskoga bazena u odnosu na kanal DS, potrebno je još dugo i temeljito raspravljati. Predlaže se da OIKON na stručnoj tribini u Hrvatskome šumarskom društvu iznese svoju Studiju o utjecaju kanala DS na šume, kako bi se taj problem raspravio u širem šumarskom krugu. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I., Z. Cerovečki UDK 630* 188 (001)
Prilog sintaksonomskoj analizi asocijacije Erico-Fagetum (Ht. 1962) Trinajstić 1972     pdf    TXT     HR     EN 135
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Vrbek, B. UDK 630* 114.2 + 425
Utjecaj posolice na šumsko tlo i vegetaciju otoka Korčule     pdf    TXT     HR     EN 143
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Štilinović, L. UDK 630* 628.19 + 614.7
Onečišćenost voda Save i Drave – uzroci i zdravstvene posljedice     pdf    TXT     HR     EN 151
 
STRUČNI ČLANCI
     
Zelić, J., M. Stojić
Ovisnost gustoće prostornog drva poljskog jasena i hrasta lužnjaka o prirodnom sušenju     pdf    TXT     HR     EN 157
Puljak, S. UDK 630* 831
Istraživanje gorivih svojstava nekomercijalnih vrsta drveća za potrebe proizvodnje topline i električne energije     pdf    TXT     HR     EN 169
Tolić, I. UDK 630* 156
Grivasti skakač (Ammotragus lervia) Morfološko, biološke i ekološke osobine     pdf    TXT     HR     EN 177
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Piljak (Delichon urbica L.)     PDF    TXT 182
Kranjčev, R.
Crnkasta sasa (Pulsatilla pratensis L) Miller ssp nigricans (Störck) Zam. u Hrvatskoj     PDF    TXT 183
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Kopački rit; lovina ili nacionalni interes?     PDF    TXT 186
Vukelić, J.
Aktualna problematika u hrvatskom šumarstvu     PDF    TXT 187
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Ušara (Bubo bubo) – ptica 2005. godine     PDF    TXT 191
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Starčević, T.
Prilog porukama prvog susreta udruga privatnih šumovlasnika Republike Hrvatske     PDF    TXT 193
Harapin, M.
49. Seminar biljne zaštite     PDF    TXT 195
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Škvorc, Ž.
Mirko Vidaković, Josip Franjić,Golosjemenjače     PDF    TXT 199
Grospić, F.
Alojzije Frković, Vuk u Hrvatskoj     PDF    TXT 201
Frković, A.
Šišmiši u šumama     PDF    TXT 203
GROSPIĆ, Frane
L’Italia forestale e montana, Alberi e territorio     PDF    TXT 204
GROSPIĆ, Frane
L’Italia forestale e montana, Alberi e territorio     PDF    TXT 206
Meštrić, B.
Željko Poljak, Zlatna knjiga hrvatskog planinarstva     pdf    TXT 208
 
PRIZNANJA
     
Jakovac, H.
Pohvalnica “Gorančica 2004” Alojziju Frkoviću     PDF    TXT 211
 
RIJETKE VRSTE DRVEĆA NAŠIH ŠUMA
     
Idžojtić, M., D. Drvodelić
Oskoruša, Sorbus domestica L., naša rijetka i zaboravljena voćkarica     PDF    TXT 212
 
IZ EKOLOGIJE
     
Vizentaner, J.
Šteta od hladnoće     PDF    TXT 217
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
37. EFNS – Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje Raubiči     PDF    TXT 227
Vlainić, O.
Stručno-turistička ekskurzija HŠD-a ogranak Karlovac u Belgiju i Irsku     PDF    TXT 229
Jakovac, H.
Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     pdf    TXT 233
 
IN MEMIORIAM
     
Arvay, M. P.
Zvonimir Zemčak, 1. siječnja 1927. god. – 10. ožujka 2001. god.     PDF    TXT 240

                UNDER CONSTRUCTION