broj: 3-4/2003        pdf (28,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
3–4(Certifikat o kakvoći proizvodnje električne energije na osnovi zaštićenog okoliša)     PDF    TXT 97
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Margaletić, J., Glavaš, M., Pavić, K. UDK 630* 451 (001)
Brojnost sitnih glodavaca i njihova štetnost u gj ”Južna krndija I (kutjevačka)” i u rasadniku ”Hajderovac”     pdf    TXT     HR     EN 99
Križanec, R. UDK 630* 612 + 613 (001)
Nove inačice vremenskog uređivanja šuma prebornog uzgojnog oblika     pdf    TXT     HR     EN 109
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Kasni noćnjak (Eptesicus serotinus Schreber)     PDF    TXT 134
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ballian, D. UDK 630* 165 (001)
Procjena genetičke varijabilnosti obične jele (Abies alba Mill.) analizom izoenzima u dijelu prirodnih populacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 135
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Vojniković, S. UDK 630* 188
Povijest i postojeći problemi fitocenološke nomenklature i klasifikacije     pdf    TXT     HR     EN 153
 
STRUČNI ČLANCI
     
Margaletić, M. UDK 630* 931 + 891
Iskorištavanje mineralnih sirovina u odnosu na šumu i šumsko zemljište     pdf    TXT     HR     EN 161
Nodilo, J. UDK 630* 432
Požari otvorenog prostora otoka i priobalja - slučajnost ili logičan slijed događanja?     pdf    TXT     HR     EN 171
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Neodrživi razvoj     PDF    TXT 177
Milošević, A.
Procjena od požara po novom pravilniku i osvrt na zaštitu šuma od požara     PDF    TXT 181
 
AKTUALNO
     
Papac, J.
Lička zima s mirisom lavande     PDF    TXT 182
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Štahan, Ž.
Alojzije Frković: Smeđi medvjed u primorsko-goranskoj županiji     PDF    TXT 183
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 184
Grospić, F.
Monti e boschi, L’Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 189
Timarac, Z.
Vodič kroz biološku raznolikost Kopačkog rita, Ptice – knjiga I     PDF    TXT 191
 
PRIZNANJA
     
Harapin, M.
Zlatno odličje za dr. sc. Mariju Halambek     PDF    TXT 192
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Frković, A.
Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj     PDF    TXT 200
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Papac, J.
Iz života Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Gospić     PDF    TXT 202
Jakovac, H.
35. EFNS (Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje)     PDF    TXT 203
Juričić, A.
Natjecanja šumara skijaša regije ALPE-ADRIA     PDF    TXT 205
 
IN MEMORIAM
     
Skoko, M.
Ivan – Juco Rukavina (1923 – 2001)     PDF    TXT 206
Pavelić, J., Skoko, M.
Branislav Brkić (1947 – 2001)     PDF    TXT 207

                UNDER CONSTRUCTION