broj: 3-4/2001        pdf (26,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200103 and arb=1 order by id

B. Prpić
DRAVSKA LIGA     PDF    TXT     HR 129
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vlahinja, J. UDK 630* 383+ 663(001)
Istraživanje kriterija raspodjele troškova i dobiti zajedničkih šumskih prometnica     pdf    TXT     HR     EN 131
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Molak, B. UDK 504.05
Zaštita i spašavanje stanovnika, dobara i okoliša u slučaju kriza ili izvanrednih stanja i u Hrvatskoj mora postati primarni sigurnosni i gospodarski interes onih koji upravljaju državom     pdf    TXT     HR     EN 153
Sažetak: Ratovi, potresi, suše, oluje, poplave, požari, tehnološke katastrofe... ono su što ljudi žele što prije zaboraviti i usmjeriti se na ono što osigurava bolji život. Ipak, ne smije se smetnuti s uma da krize ili izvanredna stanja samo u miru (da se ni ne spominje ono što je prouzročila srpska agresija na Hrvatsku – mrtvi, ranjeni, goleme materijalne štete) dnevno prosječno odnose više od 800 tisuća USD ili godišnje oko 300 milijuna USD, a najviše pogađaju malog čovjeka – poljoprivrednika. To obvezuje da se i kod nas što prije uspostavi sustav koji će pokušati smanjiti vjerojatnost nastajanja i ublaživati posljedice neizbježnih izvanrednih stanja, poduzimati sve akcije pripravnosti – planiranja za slučaj takvih pojava, učinkovito djelovati kada se one dogode i osigurati oporavak ili obnovu izvanrednim stanjima zahvaćenih područja. U tekstu se razmatra potreba i daju osnove za nastavak izgradnje cjelovitog sustava zaštite i spašavanja stanovnika, dobara i okoliša u Republici Hrvatskoj, započete u tijeku Domovinskog rata, a na osnovi iskustava u uspostavi sličnih sustava u ekonomski razvijenim zemljama i iskustava iz rata. Uobičajeno je u svijetu da za upravljanje u krizama ili izvanrednim situacijama postoji samostalno profesionalno tijelo državne uprave, pozicionirano vrlo visoko u državnoj hijerarhiji, s posebno stručnim i iskusnim kadrom i velikim ovlastima za djelovanje. Uspostava cjelovitog i djelotvornog sustava zaštite i spašavanja stanovnika, dobara i okoliša u kriznim ili izvanrednim situacijama, primarna je sigurnosna i gospodarska potreba i dužnost svakog organiziranog društva, pa tako i naše zemlje. U tekstu je pokazano što bi se i na planu obrazovanja, ponajprije za programatski segment sustava zaštite i spašavanja, koji tek treba ponovno uspostaviti, trebalo napraviti u Hrvatskoj.

Ključne riječi: analiza ugroženosti; djelovanje; Izvanredna stanja; komuniciranje; krize; oporavak; organizacija; ovlasti; planovi; pripravnost; programatski i operativni zadaci; resursi; školovanje; štete; ublaživanje; upravljanje
Karlović, M. UDK 630* 156
Prva hrvatska lovačka izložba u inozemstvu (Budimpešta, 1896)     pdf    TXT     HR     EN 169
 
STRUČNI ČLANCI
     
Nodilo, M. UDK 630* 907
Zaštita prirode u službi posjetitelja NP "Mljet"     pdf    TXT     HR     EN 177
Vukelić, M. UDK 630* 232.42
Osvrt na intenzivne kulture crnogorice u Lici     pdf    TXT     HR     EN 185
Kružić, T. UDK 630* 731 +228
Naputak za odgovornu uporabu FSC zaštitnoga znaka (FSC LOGO-a)     pdf    TXT     HR     EN 197
 
IZLOŽBE
     
Krmpotić, M.
Ukorijenjeno u kamenu     PDF    TXT 203
 
AKTUALNO
     
Krajina, M.
Brza inventarizacija pomoću Bitterlichovog zrcalnog relaskopa     PDF    TXT 204
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva (najava)     PDF    TXT 209
 
OBLJETNICE
     
Ivančević, V.
U susret 95. godišnjici rođenja Akademika Milana Anića     PDF    TXT 210
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Osnovna znanja o današnjem svijetu (Države svijeta 2000)     PDF    TXT 212
Prpić, B.
Tomašević, J.: Drvena vrata europske kakvoće     PDF    TXT 214
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 215
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 218
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Govorčin, S.
Tomislav Sinković     PDF    TXT 221
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Martinić, I.
Jadranko Vlahinja, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 224
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, M.
45. Seminar iz zaštite bilja     PDF    TXT 226
Glavaš, M.
Seminar iz zaštite šuma u Koprivnici     PDF    TXT 228
Glavaš, M.
"Lovstvo u integriranoj Europi"     PDF    TXT 229
Potočić, N.
3. sastanak ekspertne skupine za stanja krošanja     PDF    TXT 231
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
33. EFNS, Estonija, Otepaa     PDF    TXT 232
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Leganj (Caprimulgus europaeus L.)     PDF    TXT 234
 
IN MEMORIAM
     
Mlivić, R.
Vencej Čatlak (1923 - 2000)     PDF    TXT 235
Frković, A.
Bojan Novaković (1942 - 2000)     PDF    TXT 235
Herak, M. J.
Martin Krajina (1932 - 2001)     PDF    TXT 236
Tomašević, J.
Tomislav Barišić (1928 - 2001)     PDF    TXT 238

                UNDER CONSTRUCTION