broj: 3-4/2001        pdf (26,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200103 and arb=1 order by id

B. Prpić
DRAVSKA LIGA     PDF    TXT     HR 129
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vlahinja, J. UDK 630* 383+ 663(001)
Istraživanje kriterija raspodjele troškova i dobiti zajedničkih šumskih prometnica     pdf    TXT     HR     EN 131
Sažetak: Rad je metodološko istraživanje kriterija sudjelovanja više suvlasnika u troškovima i dobiti od zajedničke šumske prometnice. Kao najobjektivniji i pouzdani kriteriji određeni su: obujam sječivoga drva u razdoblju trajanja ceste i smanjenje duljine privlačenja drva. Te je čimbenike, uz odgovarajući kartografski materijal, moguće jednostavno odrediti iz osnovnih stručnih podloga u gospodarenju šumom – Osnove gospodarenja i Programa gospodarenja. Kriterij obujma sječivoga drva izražen je faktorom pogodnosti obujma, čije vrijednosti predstavljaju udjele pojedinačnih etata u ukupnome etatu svih vlasnika. Kriterij smanjenja duljine privlačenja drva izražen je faktorom pogodnosti duljine privlačenja drva koji predstavlja udio svakoga vlasnika u ukupnom smanjenju duljine privlačenja konkretnoga područja. Ocjena pouzdanosti izabranih kriterija raspodjele provjerila se na modelu šumskog područja u kojem se za svaku jedinicu (šumsku površinu) i ukupno računao: obujam sječivoga drva, jedinični i ukupni troškovi privlačenja uvažavajući konkretnu prijašnju i novu duljinu privlačenja, koristi-uštede u troškovima privlačenja drva, isplativost ulaganja te udjeli odnosno iznosi financijske participacije suvlasnika. Račun isplativosti modela pokazao je da svi vlasnici mogu računati na koristi od ceste, koja u većoj ili manjoj mjeri nadilazi njihova ulaganja. Razlike u iznosu koristi-ušteda od ceste u modelu izravno su ovisile o veličini smanjenja jediničnih troškova privlačenja drva zbog smanjenja duljine privlačenja, kao i o obujmu sječivog drva pojedinog vlasnika. Pritom najviše profitiraju vlasnici s najvećim smanjenjem duljine privlačenja, a vezano stim, s najvećim smanjenjem troškova privlačenja, odnosno vlasnici s najvećim obujmom sječivog drva, npr. vlasnici većih površina ili sastojina veće starosti. No, i njihovi su udjeli u troškovima proporcionalno veći. Primijenjeni je model uporabljiv i za slučajeve raspodjele troškova među (su)vlasnicima ili (su)korisnicima postojećih cesta ili drugih zajedničkih objekata vezanih za gospodarenje šumama.

Ključne riječi: privlačenje drva; šumarstvo; šumske ceste; troškovi
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Molak, B. UDK 504.05
Zaštita i spašavanje stanovnika, dobara i okoliša u slučaju kriza ili izvanrednih stanja i u Hrvatskoj mora postati primarni sigurnosni i gospodarski interes onih koji upravljaju državom     pdf    TXT     HR     EN 153
Karlović, M. UDK 630* 156
Prva hrvatska lovačka izložba u inozemstvu (Budimpešta, 1896)     pdf    TXT     HR     EN 169
 
STRUČNI ČLANCI
     
Nodilo, M. UDK 630* 907
Zaštita prirode u službi posjetitelja NP "Mljet"     pdf    TXT     HR     EN 177
Vukelić, M. UDK 630* 232.42
Osvrt na intenzivne kulture crnogorice u Lici     pdf    TXT     HR     EN 185
Kružić, T. UDK 630* 731 +228
Naputak za odgovornu uporabu FSC zaštitnoga znaka (FSC LOGO-a)     pdf    TXT     HR     EN 197
 
IZLOŽBE
     
Krmpotić, M.
Ukorijenjeno u kamenu     PDF    TXT 203
 
AKTUALNO
     
Krajina, M.
Brza inventarizacija pomoću Bitterlichovog zrcalnog relaskopa     PDF    TXT 204
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva (najava)     PDF    TXT 209
 
OBLJETNICE
     
Ivančević, V.
U susret 95. godišnjici rođenja Akademika Milana Anića     PDF    TXT 210
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Osnovna znanja o današnjem svijetu (Države svijeta 2000)     PDF    TXT 212
Prpić, B.
Tomašević, J.: Drvena vrata europske kakvoće     PDF    TXT 214
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 215
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 218
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Govorčin, S.
Tomislav Sinković     PDF    TXT 221
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Martinić, I.
Jadranko Vlahinja, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 224
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, M.
45. Seminar iz zaštite bilja     PDF    TXT 226
Glavaš, M.
Seminar iz zaštite šuma u Koprivnici     PDF    TXT 228
Glavaš, M.
"Lovstvo u integriranoj Europi"     PDF    TXT 229
Potočić, N.
3. sastanak ekspertne skupine za stanja krošanja     PDF    TXT 231
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
33. EFNS, Estonija, Otepaa     PDF    TXT 232
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Leganj (Caprimulgus europaeus L.)     PDF    TXT 234
 
IN MEMORIAM
     
Mlivić, R.
Vencej Čatlak (1923 - 2000)     PDF    TXT 235
Frković, A.
Bojan Novaković (1942 - 2000)     PDF    TXT 235
Herak, M. J.
Martin Krajina (1932 - 2001)     PDF    TXT 236
Tomašević, J.
Tomislav Barišić (1928 - 2001)     PDF    TXT 238

                UNDER CONSTRUCTION