broj: 3-4/2001        pdf (26,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200103 and arb=1 order by id

B. Prpić
DRAVSKA LIGA     PDF    TXT     HR 129
Ekološke udruge gradova i naselja uz rijeke Muru i Dravu, i to posebice u području izgrađenih i planiranih hidroelektrana, već su desetak godina aktivne u smislu zaštite prirode spomenutih rijeka i ekoloških sustava njihova zaobalja. Hrvatsko šumarsko društvo posebno se zanimalo za novi projekt Hidroelektrane Novo Virje, čija bi izgradnja ugrozila ritske šume i nizinske šume s hrastom lužnjakom lijevoga i desnoga dravskoga zaobalja. Hrvatsko šumarsko društvo organiziralo je 1998. godine Međunarodnu konferenciju, na kojoj su šumari, energetičari i biolozi iznosili svoja mišljenja o izgradnji hidroelektrana u doljnjem toku rijeka, a posebice o HE N. Virje. Šumari i biolozi bili su mišljenja da bi izgradnja te hidroelektrane izazvala velike promjene i propadanje u šumskim, vodenim i priobalnim ekološkim sustavima, a vrijednost ugroženih šuma i njihova godišnja sirovinsko- energetska vrijednost veća je od vrijednosti hidroelektrane. Izgradnja bi uz to izazvala i znatno smanjenje biološke raznolikosti u vodenim i kopnenim ekološkim sustavima. Godine 1993. dr. Martin Schneider-Jacoby, poznati njemački ekolog i veliki prijatelj Hrvatske, predložio je da se Mura i Drava sa zaobaljem u Austriji, Sloveniji, Mađarskoj i Hrvatskoj proglase rezervatom biosfere. To je prihvatio i UNESCO na Međunarodnom kongresu u Radencima 1997. godine, pod nazivom Rezervat biosfere DunavDrava- Mura (RB DDM), a dr. Martin Schneider-Jacoby dao je konkretan prijedlog i strukturu Rezervata DDM u referatu na spomenutoj Međunarodnoj konferenciji u Zagrebu 1998. godine. Osnivanjem Rezervata DDM isključuje se izgradnja HE N. Virje i ostalih planiranih hidroelektrana na Muri i Dravi do Osijeka. U rezervatu biosfere DDM nizinske šume ušle bi u tampon zonu, i s njima bi se dalje gospodarilo prema načelima Zakona o šumama Republike Hrvatske i zaključaka ministarskih konferencija u Strasbourgu, 1990. i Helsinkiju, 1993., čiji smo potpisnici. Na više sastanaka spomenutih ekoloških udruga iz Đurđevca, s kojima smo i prije intenzivno surađivali, zatim Varaždina, Čakovca, Donje Dubrave, Koprivnice, Virovitice i Osijeka bili su nazočni i predstavnici Hrvatskoga šumarskoga društva. Dogovoreno je da se zbog ostvarenja zajedničkoga cilja osnuje Savez ekoloških udruga Dravska liga, s ciljem ostvarenja Rezervata biosfere DDM. Inicijativu i organizaciju sastanaka provela je Ekološka udruga Zeleni Osijek, uz financijsku potporu Nizozemskog veleposlanstva u Zagrebu. Dogovoreno je da središte Dravske lige bude Varaždin, pri Ekološkoj udruzi "Franjo Koščec", a Hrvatsko šumarsko društvo pristupit će Dravskoj ligi u kojoj će aktivno sudjelovati preko svojih ogranaka u Koprivnici, Virovitici, Našicama i Osijeku. U skupštinu i predsjedništvo Dravske lige predloženi su šumari Đurđa List, Hranislav Jako vac i Branimir Prpi ć. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vlahinja, J. UDK 630* 383+ 663(001)
Istraživanje kriterija raspodjele troškova i dobiti zajedničkih šumskih prometnica     pdf    TXT     HR     EN 131
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Molak, B. UDK 504.05
Zaštita i spašavanje stanovnika, dobara i okoliša u slučaju kriza ili izvanrednih stanja i u Hrvatskoj mora postati primarni sigurnosni i gospodarski interes onih koji upravljaju državom     pdf    TXT     HR     EN 153
Karlović, M. UDK 630* 156
Prva hrvatska lovačka izložba u inozemstvu (Budimpešta, 1896)     pdf    TXT     HR     EN 169
 
STRUČNI ČLANCI
     
Nodilo, M. UDK 630* 907
Zaštita prirode u službi posjetitelja NP "Mljet"     pdf    TXT     HR     EN 177
Vukelić, M. UDK 630* 232.42
Osvrt na intenzivne kulture crnogorice u Lici     pdf    TXT     HR     EN 185
Kružić, T. UDK 630* 731 +228
Naputak za odgovornu uporabu FSC zaštitnoga znaka (FSC LOGO-a)     pdf    TXT     HR     EN 197
 
IZLOŽBE
     
Krmpotić, M.
Ukorijenjeno u kamenu     PDF    TXT 203
 
AKTUALNO
     
Krajina, M.
Brza inventarizacija pomoću Bitterlichovog zrcalnog relaskopa     PDF    TXT 204
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva (najava)     PDF    TXT 209
 
OBLJETNICE
     
Ivančević, V.
U susret 95. godišnjici rođenja Akademika Milana Anića     PDF    TXT 210
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Osnovna znanja o današnjem svijetu (Države svijeta 2000)     PDF    TXT 212
Prpić, B.
Tomašević, J.: Drvena vrata europske kakvoće     PDF    TXT 214
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 215
Grospić, F.
Monti e Boschi; L´Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 218
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Govorčin, S.
Tomislav Sinković     PDF    TXT 221
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Martinić, I.
Jadranko Vlahinja, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 224
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, M.
45. Seminar iz zaštite bilja     PDF    TXT 226
Glavaš, M.
Seminar iz zaštite šuma u Koprivnici     PDF    TXT 228
Glavaš, M.
"Lovstvo u integriranoj Europi"     PDF    TXT 229
Potočić, N.
3. sastanak ekspertne skupine za stanja krošanja     PDF    TXT 231
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
33. EFNS, Estonija, Otepaa     PDF    TXT 232
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Leganj (Caprimulgus europaeus L.)     PDF    TXT 234
 
IN MEMORIAM
     
Mlivić, R.
Vencej Čatlak (1923 - 2000)     PDF    TXT 235
Frković, A.
Bojan Novaković (1942 - 2000)     PDF    TXT 235
Herak, M. J.
Martin Krajina (1932 - 2001)     PDF    TXT 236
Tomašević, J.
Tomislav Barišić (1928 - 2001)     PDF    TXT 238

                UNDER CONSTRUCTION