broj: 3-4/2000        pdf (37,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200003 and arb=1 order by id

B. Prpić
NA POMOLU JE DOBRA SURADNJA IZMEĐU SLUŽBENIH ZAŠTITARA PRIRODE I OKOLIŠA I ŠUMARA     PDF    TXT     HR 121
U prošlom dvobroju našega časopisa na str. 61. objavljeno je očitovanje o provedbi programa zaštite prirode, upućeno Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, na ruke gospodinu ministru Bozi Kovačeviću. Nakon našeg pisma uslijedio je poziv na sastanak u Ministarstvo, gdje je potpisnike očitovanja 4. travnja primio ministar sa svoja dva doministra dr. se. Ivom Martinićem i prof. Hrvojem Glavačem. Od šumarskih stručnjaka nazočni su bili prof. dr. sc. Slavko Matić (Hrvatsko šumarsko društvo), prof. dr. sc. Branimir P rp i ć (Akademija šumarskih znanosti), prof. dr. sc. Joso Vukelić (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr. se. Miroslav Ben ko (Šumarski institut Jastrebarsko, zamjena za dr. se. Josu Gračana), predstavnici "Hrvatskih šuma" Željko Ledinski, dipl. ing. šum., direktor i Tomislav Starčević, dipl. ing. šum., pomoćnik direktora i Željko Rendu 1 ić, dipl. ing. šumarstva, doministar za šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva. Sastanak je protekao u izlaganju argumenata s jedne i druge strane, te u duhu razumijevanja za šumarsku struku, koja je prosvjedovala na inflaciju proglašavanja parkova prirode u šumovitim područjima i osnivanja uprava parkova s udvostručenjem nadležnosti u šumama. Rasprava se vodila prema okviru sastanka koji je pripremilo Ministarstvo na temu Zaštita prirode - šumarstvo: zajednički interesi i otvorena pitanja, stoje obuhvaćeno s pet točaka. U prvoj točci uvažene su prirodne vrijednosti i stanje šuma, u drugoj su navedena mjesta neslaganja, konflikata i razmimoilaženja. U trećoj točci navedeno je što se očekuje od šumarstva glede zaštite prirode i okoliša, a u četvrtoj su navedene nove zadaće šumarstva, koje bi značile strateški doprinos zaštiti prirode i okoliša. Na kraju su navedena područja suradnje. U svim točkama dani su prijedlozi prihvatljivi za šumarstvo. Nazočni sastanku smatraju kako je to pozitivan zaokret u suradnji šumarstva i zaštite prirode i okoliša. Isto tako smatraju da će suradnja s gospodinom ministrom Bozom Kovačevićem i suradnicima biti i u budućnosti zasigurno uspješna. Prof. dr. se. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Šalek-Grginčić, J. UDK 630* 622 + 624 (Quercus petraea Liebl.)
Uređivanje privatnih šuma hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) na području Uprave šuma Karlovac     pdf    TXT     HR     EN 123
Pintarić, K. UDK 630* 232.1 (Larix europaea) 001.
30 godina istraživanja na arišu različitih provenijencija u Bosni     pdf    TXT     HR     EN 143
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Molak, B. UDK 621.31
Nepotrebno zagađenje okoliša i osiromašenje stanovništva u proizvodnji električne energije     pdf    TXT     HR     EN 157
Sabadi, R. UDK 630* 904
Francuska: Šume prekomorskih departmana     pdf    TXT     HR     EN 171
 
STRUČNI ČLANCI
     
Božić, M. UDK 630* 524 (Abies alba Mill.)
Kolika je stvarna zaliha jele u našim šumama?     pdf    TXT     HR     EN 185
Böhm, D. UDK 630* 907.1 + UDK 551.48
Regresije u akvatoriju nacionalnog parka Plitvička jezera     pdf    TXT     HR     EN 197
Dimitrov, T. UDK 630* 432
Budući šumski požari u odnosu na globalno zatopljenje     pdf    TXT     HR     EN 203
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, M.
Značaj šuma u konceptu “održivog” gospodarenja vodama     PDF    TXT 210
Krajina, M.
Visinske krivulje i tarifni nizovi u jednodobnim šumama     PDF    TXT 212
Šimić, I.
Biološke mjere u zaštiti šuma od pošara     PDF    TXT 214
 
AKTUALNO
     
Pernek, M.
Prilog poznavanja vrste Anoplophora glabripennis Motschulsky – “Zvijezdano nebo”     PDF    TXT 216
Frković, A.
Lunja crvenkasta (Milvus milvus L.) – ptica jubilarne 2000. godine     PDF    TXT 218
Getz, D.
Spašavanje ribe ili pučki vašar u posebnom zoološkom rezervatu “Kopački rit”     PDF    TXT 219
Vukelić, M.
Osvrt na obnovu prirodnih sastojina     PDF    TXT 227
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Klepac, Dušan
Uređivanje šuma u Nac. parku Plitvička jezera od prvih početaka do današnjega dana     PDF    TXT 231
Frković, A.
O zaštiti balkanskog risa     PDF    TXT 234
Kajba, D.
Izvješće sa šestog sastanka euforgen Populus nigra mrežnog plana     PDF    TXT 236
Anić, I.
Međunarodni Kongres Oak 2000 (Hrast 2000)     PDF    TXT 238
Harapin, M.
12. Skupština Hrvatskog entomološkog društva     PDF    TXT 239
Harapin, M.
Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu     PDF    TXT 241
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Prpić, B.
Akademik Dušan Klepac: Najveća cjelovita šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj – Spačva     PDF    TXT 242
Grospić, F.
Monti e Boschi 2; Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 243
Grospić, F.
Monti e Boschi 2; Italia Forestale e Montana     PDF    TXT 246
Harapin, M.
Vignjević-Halambek-Harapin-Stipić: Rječnik zaštite bilja     PDF    TXT 247
 
OBLJETNICE
     
Horvatinović, S.
125 god. Brodske imovne općine i organiziranoga šumarstva jugoistočne Slavonije     PDF    TXT 248
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Alpe-Adria, 8. zimsko-športski susret šumara     PDF    TXT 253
Jakovac, H.
32. EFNS (Europäische Forstliche Nordische Skiwettkämpfe)     PDF    TXT 254
 
IN MEMORIAM
     
Pavlović, A.
Albert Lampe, dipl. ing. šum. (1928 – 1999)     PDF    TXT 257
Matota, I.
Milan Crljenica, dipl. ing. šum. (1914 – 2000)     PDF    TXT 258
Starčević, T.
Mr. sc. Ondrej Lovas, dipl. ing. šum. (1944 – 2000)     PDF    TXT 259

                UNDER CONSTRUCTION