broj: 3-4/1999        pdf (20,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
VODNI DOPRINOS     PDF    TXT     HR 92
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pleše, N., Juretić, N. UDK 630* 444 (001)
Virusna bolest poljskog brijesta (Ulmus minor Mill.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 95
Pernar, N., Bakšić, D., Španjol, Ž. UDK 630* 114.2 + 235 (001)
Neke značajke humizacije u borovim kulturama na otoku Rabu     pdf    TXT     HR     EN 101
Kovačević, M. UDK 630* 231 + 434 (001)
Prirodna obnova šume i makije na požarištima u arboretumu Trsteno     pdf    TXT     HR     EN 109
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Grubešić, M., Dorotić, I. UDK 630* 156 + 41.423 : 116
Utjecaj poplave na divljač i lovno gospodarenje     pdf    TXT     HR     EN 119
Sažetak: Posavina je u jesen 1998. godine bila u nekoliko navrata zahvaćena visokim vodnim valom Save i Kupe, što je uzrokovalo poplave na tom području. Poplave se vrlo negativno odražavaju na divljač i lovno gospodarenje, posebice ako se radi o ekstremno visokom vodostaju. Već ranija iskustva govore o gubicima divljači u vrijeme velikih poplava. Da bi se dokazao stvarni utjecaj poplava na divljač tijekom rujna i listopada 1998. godine, nastojalo se pratiti na širem području Lonjskog polja, Turopolja i Posavskih šuma kako se takva iznimna situacija odražava na divljač. Uz objektivne teškoće praćenja divljači, a posebice utvrđivanja stradale divljači, jer voda odnosi lešine ili ih ostavlja na teško dostupnom mjestu, radi se o izuzetno velikom prostoru pod vodom. Došlo se do nekih podataka o stradaloj divljači, no procjene o stradaloj divljači znatno su veće. Nešto točnije podatke može se prikupiti tek kada se voda povuče, utvrdi broj uginule divljači, izvrši prebrojavanje i usporedi s prethodnim brojem.
Utvrđeno je da više stradavaju mlada grla, posebice kod divljih svinja (prasad), ali su evidentirana utapanja srneće divljači pa čak i lisica.
Iskustva s gubicima divljači (ponekad su ti gubici vrlo veliki) nameće potrebu veće pozornosti kod izgradnje vodoprivrednih objekata, kako bi se izradila umjetna povišenja u obliku nasipa ili otoka gdje bi se divljač mogla privremeno zadržati. Također i mjesta hranidbe divljači treba postaviti na ili u blizini mjesta gdje ne dolazi ekstremno visoka voda.
Zaštita divljači treba se pružati na mjestima gdje se sklonila od poplave, ne tjerati ju, odstreljivati ili na slične načine uznemiravati, dok se stanje u širem prostoru ne stabilizira i ne nastanu uvjeti za povratak iste na prvobitna obitavališta.

Ključne riječi: Poplava; divljač; Posavina; gubici divljači; zaštita od poplave; umjetni otoci; uzgoj i zaštita divljači
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Harapin, M. UDK 630* 453
Kestenov moljac miner (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) opasan štetnik u Europi     pdf    TXT     HR     EN 129
 
STRUČNI ČLANCI
     
Knepr, J. UDK 630* 241 + 362
Usporedno istraživanje rada motornih čistača i motorne lančane pile     pdf    TXT     HR     EN 133
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Šumsko gospodarstvo Hrvatske; prijedlozi za raspravu     PDF    TXT 141
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Pelcer, Z.
Dr. sc. Srećko Božićević i dr.: Plitvička jezera, prirodoslovni turistički vodič - fotomonografija, Zagreb, 1998     PDF    TXT 144
Pelivan, A.
Uz osvrt Srećka Božičevića na moju knjigu"Vodič kroz prirodne ljepote u Hrvatskoj"     PDF    TXT 147
Božičević, S.
Prijeporno o geološkoj terminologiji     PDF    TXT 148
Mikloš, I.
Ecologia br. 12, 1998, Madrid     PDF    TXT 150
Stojković, M.
Šumarska knjiga na tržištu?     PDF    TXT 151
Harapin, M.
Milan Maceljski: Poljoprivredna entomologija     PDF    TXT 153
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Knepr, J., Presečan, M.
Rasprava o problematici šteta od divljači te drugih počinitelja i uzroka     PDF    TXT 154
Frković, A.
Treći seminar o metodologiji utvrđivanja šteta od velikih grabežljivaca     PDF    TXT 156
Turkulin, H.
Površinska svojstva i postojanost drvnih proizvoda za građevinarstvo     PDF    TXT 160
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Stojković, M.
Govor dr. Jure Šuteja u narodnoj skupštini 1928. god. o prilikama u šumarstvu     PDF    TXT 161
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Kljajić, M.
Da je poezija jača od lovačke strasti možemo naučiti od male ptice     PDF    TXT 164
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Hrvatski organizacijski odbor za natjecanje šumarskih radnika     PDF    TXT 166
Jakovac, H.
Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 167
Jakovac, H.
Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 171
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Josip Šimičić (1928 - 1998)     PDF    TXT 179

                UNDER CONSTRUCTION