broj: 3-4/1999        pdf (20,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
VODNI DOPRINOS     PDF    TXT     HR 92
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pleše, N., Juretić, N. UDK 630* 444 (001)
Virusna bolest poljskog brijesta (Ulmus minor Mill.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 95
Pernar, N., Bakšić, D., Španjol, Ž. UDK 630* 114.2 + 235 (001)
Neke značajke humizacije u borovim kulturama na otoku Rabu     pdf    TXT     HR     EN 101
Kovačević, M. UDK 630* 231 + 434 (001)
Prirodna obnova šume i makije na požarištima u arboretumu Trsteno     pdf    TXT     HR     EN 109
Sažetak: U radu je prikazano stanje vegetacije na požarištima u Arboretumu Trsteno u sedmoj godini sukcesije. Izgorjele, 80-tak godina stare sastojine šume alepskog bora s bogatom produkcijom sjemena i jedan fragment sastojine makije, obnavljaju se bez intervencije čovjeka. Alepski bor obrastao je požarište gustim pomladkom oko 2 m visine. Grmoliki elementi vegetacije makije iz podstojnog sloja borovih sastojina, isto kao u samoj makiji, obnavljaju se izbojcima iz korijena. U florističkom sastavu opožarenih površina dolaze do izražaja heliofilni elementi kao značajka otvorenog sklopa, jer se tijekom 7-godišnje sukcesije još nije uspio razviti sloj drveća. Ustanovljeno je da požar nije znatnije narušio kvantitativnu ni kvalitativnu strukturu flornog sastava opožarenih sastojina, te da se sukcesija odvija u smjeru vraćanja na zajednicu koja je bila prije požara.

Ključne riječi: Požarište; šuma alepskog bora; makija; sukcesija vegetacije; arboretum Trsteno
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Grubešić, M., Dorotić, I. UDK 630* 156 + 41.423 : 116
Utjecaj poplave na divljač i lovno gospodarenje     pdf    TXT     HR     EN 119
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Harapin, M. UDK 630* 453
Kestenov moljac miner (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) opasan štetnik u Europi     pdf    TXT     HR     EN 129
 
STRUČNI ČLANCI
     
Knepr, J. UDK 630* 241 + 362
Usporedno istraživanje rada motornih čistača i motorne lančane pile     pdf    TXT     HR     EN 133
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Šumsko gospodarstvo Hrvatske; prijedlozi za raspravu     PDF    TXT 141
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Pelcer, Z.
Dr. sc. Srećko Božićević i dr.: Plitvička jezera, prirodoslovni turistički vodič - fotomonografija, Zagreb, 1998     PDF    TXT 144
Pelivan, A.
Uz osvrt Srećka Božičevića na moju knjigu"Vodič kroz prirodne ljepote u Hrvatskoj"     PDF    TXT 147
Božičević, S.
Prijeporno o geološkoj terminologiji     PDF    TXT 148
Mikloš, I.
Ecologia br. 12, 1998, Madrid     PDF    TXT 150
Stojković, M.
Šumarska knjiga na tržištu?     PDF    TXT 151
Harapin, M.
Milan Maceljski: Poljoprivredna entomologija     PDF    TXT 153
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Knepr, J., Presečan, M.
Rasprava o problematici šteta od divljači te drugih počinitelja i uzroka     PDF    TXT 154
Frković, A.
Treći seminar o metodologiji utvrđivanja šteta od velikih grabežljivaca     PDF    TXT 156
Turkulin, H.
Površinska svojstva i postojanost drvnih proizvoda za građevinarstvo     PDF    TXT 160
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Stojković, M.
Govor dr. Jure Šuteja u narodnoj skupštini 1928. god. o prilikama u šumarstvu     PDF    TXT 161
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Kljajić, M.
Da je poezija jača od lovačke strasti možemo naučiti od male ptice     PDF    TXT 164
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Hrvatski organizacijski odbor za natjecanje šumarskih radnika     PDF    TXT 166
Jakovac, H.
Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 167
Jakovac, H.
Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 171
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Josip Šimičić (1928 - 1998)     PDF    TXT 179

                UNDER CONSTRUCTION