broj: 3-4/1999        pdf (20,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
VODNI DOPRINOS     PDF    TXT     HR 92
"Hrvatske šume" opterećene su vodnim doprinosom, iako je dobro poznata velika uloga šume u reguliranju vodnih odnosa u prostoru. Oko 36 % oborina u Hrvatskoj padne na sklopljenu šumu, gdje se voda raspoređuje u skladu sa strukturom šumske sastojine, sastavom tla i reljefnim prilikama. Raspored vode u šumi povoljan je za okoliš, posebice za čovjeka. Za vrijeme većih oborina, istjecanje vode iz šume manje je od istjecanja s poljodjelskih površina. Razlog tomu je intereepcija krošanja drveća i upojna moć šumskoga tla. U razdoblju s malo oborina, istjecanje vode iz šume podjednako je onom iz poljodjelske površine. Ta pojava povezana je uz bolju ekonomičnost potrošnje vode u šumi kod malih količina kiše, pa je relativno veće otjecanje vode iz šume u odnosu na poljodjelsku površinu. Poznat je Burgerov hidrološki pokus u Alpama (1943), obavljen istovremeno u šumi i na livadi. Kiša koja je pala poslije sušnog razdoblja na livadi odmah je izazvala površinsko otjecanje vode, dok je ono u šumi kasnilo više dana, jer je šumsko tlo dugo vremena upijalo vodu. Taj primjer pokazuje kako šuma sprječava ili ublažava pojavu visokih vodnih valova u vodotocima. Prema jednom našem izračunu, šume savskoga slijeva u Hrvatskoj zadržavaju godišnje transpiriacijom, intercepcijom, evaporacijom i vezanjem na tlo, oko 6 milijardi m´ vode. Kada u tom prostoru ne bi bilo šume, veći dio spomenute vode pojavljivao bi se netom iza kiša u vodotocima, izazivajući tako bujice i poplave. Za vrijeme velikih količina oborina šuma zadržava vodu, dok za sušnog razdoblja opskrbljuje okolinu vodom. Infiltracijom kroz šumski humus i rahlo šumsko tlo voda se pročišćuje i postaje pitka. Otjecanjem vode iz šume iznosi prema Mitscherlichu (1975), prosječno tijekom vegetacijskog razdoblja 30-40 %, a tijekom njena mirovanja 70-80 %, dok ostala voda ostaje u šumi. Općenito se može ustvrditi kako u dobro njegovanoj šumi, uz iznimku strmih obronaka, nema površinskoga otjecanja. Tu je potrebno naglasiti da sklopljena šuma sprječava akvatičnu eroziju tla, stoje zasigurno jedna od njenih vrlo značajnih funkcija. Zbog uloge u izjednačavanju vodnih odnosa u krajoliku, pročišćavanja vode i sprječavanja erozije tla, šuma predstavlja zbog svoje hidrološke funkcije izuzetno vrijedan vodoprivredni objekt. Zapadna Europa to je već davno prihvatila, pa šumarstvo Austrije, ali i drugih europskih zemalja, ne plaća doprinos za vode. I upravo obratno, šumarstvu je potrebno pomoći u održavanju hidrološke funkcije šume koja je u nekim dijelovima Hrvatske ozbiljno ugrožena propadanjem šuma. B. Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pleše, N., Juretić, N. UDK 630* 444 (001)
Virusna bolest poljskog brijesta (Ulmus minor Mill.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 95
Pernar, N., Bakšić, D., Španjol, Ž. UDK 630* 114.2 + 235 (001)
Neke značajke humizacije u borovim kulturama na otoku Rabu     pdf    TXT     HR     EN 101
Kovačević, M. UDK 630* 231 + 434 (001)
Prirodna obnova šume i makije na požarištima u arboretumu Trsteno     pdf    TXT     HR     EN 109
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Grubešić, M., Dorotić, I. UDK 630* 156 + 41.423 : 116
Utjecaj poplave na divljač i lovno gospodarenje     pdf    TXT     HR     EN 119
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Harapin, M. UDK 630* 453
Kestenov moljac miner (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) opasan štetnik u Europi     pdf    TXT     HR     EN 129
 
STRUČNI ČLANCI
     
Knepr, J. UDK 630* 241 + 362
Usporedno istraživanje rada motornih čistača i motorne lančane pile     pdf    TXT     HR     EN 133
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Šumsko gospodarstvo Hrvatske; prijedlozi za raspravu     PDF    TXT 141
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Pelcer, Z.
Dr. sc. Srećko Božićević i dr.: Plitvička jezera, prirodoslovni turistički vodič - fotomonografija, Zagreb, 1998     PDF    TXT 144
Pelivan, A.
Uz osvrt Srećka Božičevića na moju knjigu"Vodič kroz prirodne ljepote u Hrvatskoj"     PDF    TXT 147
Božičević, S.
Prijeporno o geološkoj terminologiji     PDF    TXT 148
Mikloš, I.
Ecologia br. 12, 1998, Madrid     PDF    TXT 150
Stojković, M.
Šumarska knjiga na tržištu?     PDF    TXT 151
Harapin, M.
Milan Maceljski: Poljoprivredna entomologija     PDF    TXT 153
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Knepr, J., Presečan, M.
Rasprava o problematici šteta od divljači te drugih počinitelja i uzroka     PDF    TXT 154
Frković, A.
Treći seminar o metodologiji utvrđivanja šteta od velikih grabežljivaca     PDF    TXT 156
Turkulin, H.
Površinska svojstva i postojanost drvnih proizvoda za građevinarstvo     PDF    TXT 160
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Stojković, M.
Govor dr. Jure Šuteja u narodnoj skupštini 1928. god. o prilikama u šumarstvu     PDF    TXT 161
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Kljajić, M.
Da je poezija jača od lovačke strasti možemo naučiti od male ptice     PDF    TXT 164
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Hrvatski organizacijski odbor za natjecanje šumarskih radnika     PDF    TXT 166
Jakovac, H.
Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 167
Jakovac, H.
Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 171
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Josip Šimičić (1928 - 1998)     PDF    TXT 179

                UNDER CONSTRUCTION