broj: 3-4/1998        pdf (16,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
PREPUŠTAMO LI ŠUMARSTVO DILETANTIMA?     PDF    TXT     HR 128
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Kajba D., Krstinić A. UDK 630* 238 (Alnus L.) 001.
Vrste roda Alnus L. podesne za proizvodnju biomase     pdf    TXT     HR     EN 131
Kajba D., Krstinić A., Komlenović N. UDK 630* 238 (Salix sp.) 001.
Proizvodnja biomase stablastih vrba u kratkim ophodnjama     pdf    TXT     HR     EN 139
Trinajstić, I. UDK 630* 188 (Pinus nigra Arnold) 001.
Nomenklaturno-sintaksonomska revizija submediteranskih šuma crnoga bora (Pinus nigra Arnold) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 147
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Gallo, C. UDK 630* 585 + 48 (Fagus silvatica L.)
Procjena oštećenosti stabala obične bukve (Fagus sylvatica L) digitalnom obradom infracrvenih kolornih aerosnimaka     pdf    TXT     HR     EN 155
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
O paši, žirenju i brstu u šumama; za ili protiv?     PDF    TXT 165
 
OBLJETNICE
     
Mikloš, I.
Pedeseta obljetnica Biotehničkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (1947-1997)     PDF    TXT 168
Frković, A.
Četvrt stoljeća uspješne reintrodukcije risa (Lynx lynx L.) u Sloveniju.     PDF    TXT 169
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Medvjed - dragulj hrvatske prirodne baštine     PDF    TXT 173
Mikloš, I.
Acta Facultatis Ecologiae Zvolen     PDF    TXT 175
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Unsere Laubhölzer (Naša bjelogorica).     PDF    TXT 175
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Der Wald in der Kulturlandschaft (Šuma u kultiviranom krajobrazu).     PDF    TXT 176
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Die Natürliche Waldverjüngung (Prirodno pomladivanje).     PDF    TXT 176
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Waldptlege (Njega šuma).     PDF    TXT 177
Pintarić, K.
Hans Leibundgut: Die Aufforstung (Pošumljavanje)     PDF    TXT 177
Jakovac, H.
Gozdarski vestnik, godina 56, br. 2, ožujak 1998.     PDF    TXT 177
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Prpić, B.
Međunarodna konferencija: "Potrajno gospodarsko korištenje nizinskih rijeka i zaštita prirode i okoliša"     PDF    TXT 179
 
AKTUALNO
     
Starčević, T.
Čuvanje šuma; jučer i danas     PDF    TXT 181
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
30. Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje.     PDF    TXT 184
Jakovac, H.
Zapisnik sa 1. sjednice U. O. HŠD-a     PDF    TXT 186
Statut HŠD-a     PDF    TXT 192
 
IN MEMORIAM
     
Babić, V.
Vladimir-Vlado Špoljarić, dipl. inž. šum. (1911 - 1998)     PDF    TXT 198
Štimac, I.
Bogomil Čop, dipl. inž. šum. (1912 -1998)     PDF    TXT 199
Skoko, M.
Oskar Piškorić, dipl. inž. šum. (1909 -1998)     pdf    TXT 200

                UNDER CONSTRUCTION