broj: 3-4/1997        pdf (25,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
B. Prpić
Kako poslije prenamjene šume obnoviti njenu ekološku funkciju     PDF    TXT     HR 113
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Klepac, D. UDK 630* 902 : 945+946.001 (497.13)
Hrvatsko šumarstvo u drugoj polovici XIX. stoljeća     pdf    TXT     HR     EN 115
Trinajstić, I., Kamenjarin, J. UDK 630* 188.001(497.13)
Fitocenološko-sintaksonomska analiza šuma česmine - Quercus ilex L. na Kozjaku kraj Splita     pdf    TXT     HR     EN 127
Bertović, S., Generalović, M., Karavla, J., Martinović, J. UDK 630* 279.001 (497.13)
Priroda i parkovni objekti u općini Rijeka     pdf    TXT     HR     EN 133
 
STRUČNI ČLANCI
     
Böhm, D. UDK 630* 279 : 907.1 (497.13)
Aktualni problem zaštite i očuvanja Nacionalnog parka Plitvička jezera     pdf    TXT     HR     EN 161
Jurković, M. UDK 630* 279. (497.13)
Školski botanički vrt u Kaštel-Lukšiću     pdf    TXT     HR     EN 171
Sažetak: Školski botanički vrt osnovne škole "Oštrog" u Kaštel-Lukšiću počeo se izgrađivati i podizati dragovoljnim radom učenika i nastavnika 1976. godine na površini oko četiri hektara. Na prijedlog Zavoda za zaštitu prirode Republike Hrvatske proglašenje 1986. godine začtićenim spomenikom hortikulture, kao jedinstveni Školski botanički vrt u Hrvatskoj.

Danas se u ovom vrtu uzgaja i raste više od 1000 biljnih svojti (taksona), uglavnom suptropskih biljaka sa svih kontinenata, te je taj Školski vrt najbogatiji na hrvatskoj obali Jadrana. Osim toga ovdje se nalazi i maslinikmatičnjak koji je sa 38 domaćih i stranih sorti (poklon FAO - Rim) uljnih i stolnih maslina, podrijetlom gotovo iz svih sredozemnih zemalja, također najbogatiji na Jadranu.

Botanički vrt osnovne škole "Oštrog" u Kaštel-Lukšiću ima osobitu važnost jer služi za aktivan ekološki odgoj učenika, a to je i mjesto brojnih posjeta učenika i studenata iz cijele Hrvatske i inozemstva, kao i mjesto organiziranja međuškolskih ekoloških natjecanja.
Ivan Maričević UDK 630* : 013* (497.13)
Kazalo autora i struktura sadržaja Šumarskog lita 1976 - 1995.     PDF    TXT 179
 
AKTUALNO
     
Prpić, B.
Još o hidroelektrani Novo Virje     PDF    TXT 195
Frković, A.
Medvjed u Hrvatskoj - stanje, gospodarenje, problemi, mediji     PDF    TXT 196
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Zakon o lovu; Da li baš takav?     PDF    TXT 197
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Acta historico oeconomico Vol. 21 i Vol. 22     PDF    TXT 199
Piškorić, O.
Forets de France No 400 Janvier - Février 1997     PDF    TXT 201
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Perić, Z., Bilandžija, J., Segedin, S.
Izvješće s međunarodnog tečaja gospodarenje okolišem, Tivon, Izrael, 12. do 31. 8. 1996.     PDF    TXT 203
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Figurić, M.
Denis Jelačić     PDF    TXT 205
Sinković, T.
Slavko Govorčin     PDF    TXT 207
 
IZ INOZEMNOG TISKA
     
Krstinić, A.
Šumarska ekspedicija na Aljasku     PDF    TXT 210
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 211
 
IN MEMORIAM
     
Ivica Tomić
Vladimir Frantz, dipl. inž. šum. (1944-1997)     PDF    TXT 212

                UNDER CONSTRUCTION