broj: 3-4/1997        pdf (25,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
B. Prpić
Kako poslije prenamjene šume obnoviti njenu ekološku funkciju     PDF    TXT     HR 113
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Klepac, D. UDK 630* 902 : 945+946.001 (497.13)
Hrvatsko šumarstvo u drugoj polovici XIX. stoljeća     pdf    TXT     HR     EN 115
Trinajstić, I., Kamenjarin, J. UDK 630* 188.001(497.13)
Fitocenološko-sintaksonomska analiza šuma česmine - Quercus ilex L. na Kozjaku kraj Splita     pdf    TXT     HR     EN 127
Bertović, S., Generalović, M., Karavla, J., Martinović, J. UDK 630* 279.001 (497.13)
Priroda i parkovni objekti u općini Rijeka     pdf    TXT     HR     EN 133
 
STRUČNI ČLANCI
     
Böhm, D. UDK 630* 279 : 907.1 (497.13)
Aktualni problem zaštite i očuvanja Nacionalnog parka Plitvička jezera     pdf    TXT     HR     EN 161
Razvoj i očuvanje Plitvičkih jezera u razdoblju nakon
Drugog svjetskog rata, obilježen je nesporazumima
i sukobima dviju oprečnih razvojnih koncepcija. Prvu
koncepciju zastupali su znanstveni krugovi, organi
za zaštitu prirode, i ljubitelji Plitvičkih jezera, koji su
po uzoru vodećih zemalja u svijetu željeli ovaj nacionalni
park urediti poput sličnih nacionalnih parkova. To
je ujedno vrijeme kada se donose prve međunarodne
konvencije o zaštiti prirode i kada se osnivaju međunarodne
organizacije iz ove oblasti. Nacionalni parkovi
zamišljeni su prvenstveno kao vrijedni dijelovi prirodnog
naslijeđa zemlje, reprezentativni prirodoznanstveni
objekti namijenjeni znanosti, odgoju i obrazovanju.

Nositelji drugih zamisli su ekonomisti i turistički
djelatnici, koji su svjesni ogromne vrijednosti Plitvičkih
jezera, kao značajnog i privlačnog punkta na glavnom
prometnom pravcu od kontinenta prema moru. Ova zamisao
polazi od središta Plitvičkih jezera, od prostora
Velike poljane na kojoj su se prije Drugog svjetskog rata
nalazili smještajni objekti. Turizam je, dakle, dobio na
neki način u naslijeđe ovu lokaciju, preko koje je početkom
šezdesetih godina provedena glavna asfaltna cesta
kroz Liku i prema moru. Cesta je prošla kroz srce Nacionalnog
parka i njome je tih godina krenula motorizirana
bujica europskih i domaćih turista do odredišta
na moru. Tom su cestom danonoćno tutnjali teški kamioni,
brojni autobusi i sve brojniji osobni automobili uništavajući
prirodu parka olovom, dušičnim oksidima, fotooksidantima
i drugim štetnim tvarima. Cesta je provedena
baš onako kako je provedena i duž Jadrana, od
Pule do Dubrovnika: lokalne vlasti, a posebno turistička
privreda, željele su uhvatiti što veći dio turističkog kolača,
ne obazirući se na moguće štetne posljedice.

Ubrzo su se pojavili problemi, a zatim i metež na tijesnim
ulicama obalnih gradova i naselja. Rješenje je
potraženo u gradnji skupih obilaznica oko gradova na obali, a taj posao negdje traje i do danas. Tadašnja uprava
NP "Plitvička jezera" pokušala je pružiti otpor, zbog
gradnje ceste kroz Park, predlažući obilaznicu na obodu
Parka, no sve je bilo uzalud.
Jurković, M. UDK 630* 279. (497.13)
Školski botanički vrt u Kaštel-Lukšiću     pdf    TXT     HR     EN 171
Ivan Maričević UDK 630* : 013* (497.13)
Kazalo autora i struktura sadržaja Šumarskog lita 1976 - 1995.     PDF    TXT 179
 
AKTUALNO
     
Prpić, B.
Još o hidroelektrani Novo Virje     PDF    TXT 195
Frković, A.
Medvjed u Hrvatskoj - stanje, gospodarenje, problemi, mediji     PDF    TXT 196
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Zakon o lovu; Da li baš takav?     PDF    TXT 197
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Acta historico oeconomico Vol. 21 i Vol. 22     PDF    TXT 199
Piškorić, O.
Forets de France No 400 Janvier - Février 1997     PDF    TXT 201
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Perić, Z., Bilandžija, J., Segedin, S.
Izvješće s međunarodnog tečaja gospodarenje okolišem, Tivon, Izrael, 12. do 31. 8. 1996.     PDF    TXT 203
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Figurić, M.
Denis Jelačić     PDF    TXT 205
Sinković, T.
Slavko Govorčin     PDF    TXT 207
 
IZ INOZEMNOG TISKA
     
Krstinić, A.
Šumarska ekspedicija na Aljasku     PDF    TXT 210
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 211
 
IN MEMORIAM
     
Ivica Tomić
Vladimir Frantz, dipl. inž. šum. (1944-1997)     PDF    TXT 212

                UNDER CONSTRUCTION