broj: 3-4/1997        pdf (25,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
B. Prpić
Kako poslije prenamjene šume obnoviti njenu ekološku funkciju     PDF    TXT     HR 113
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Klepac, D. UDK 630* 902 : 945+946.001 (497.13)
Hrvatsko šumarstvo u drugoj polovici XIX. stoljeća     pdf    TXT     HR     EN 115
Sažetak: Druga polovica XIX. stoljeća vrlo je značajna za hrvatsko šumarstvo.
Nakon osnivanja Hrvatsko-s lavons koga šumarskoga društva 1846.
godine - dakle prije 150 godina — hrvatsko šumarstvo dobiva svoj zamah u
razvoju. To se očituje u Zakonu o šumama 1852 koji je u Hrvatskoj stupio na
snagu 1858. godine. Dvije godine kasnije, tj. 1860. osnovano je u Križevcima
Gospodarsko i šumarsko učilište. U to je vrijeme na Strossmayerovu preporuku
Vinkovčanin Josip Sokčević imenovan hrvatskim banom (19. VI. 1860.) i
ustoličen 1861. godine. On uvodi hrvatski jezik u urede i priprema reforme za
modernizaciju Hrvatske (1861 -1867). Za Sokčevićeva banovanja utemeljena

je i oživotvorena Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 15. III. 1861 -4.

III. 1866. i 1. I. 1867. Hrvatsko sveučilište osnovano je 1874. i djelovalo u tri
fakulteta - Pravnom, Bogoslovnom i Mudroslovnom. Poslije pripojenja Vojne
krajine Banskoj Hrvatskoj (1881) površina Hrvatske iznosi 42.532 km2 s
15.325 km2 šuma. Godine 1877. javlja se znanstveni i stručni časopis Šumarski
list koji izlazi neprekidno do danas. Glede bogatstva i vrijednosti hrvatskih
šuma, doneseni su 1894. Zakoni kojima se uređuje šumarska služba kod političke
uprave, a četiri godine kasnije, tj. 1898. godine osnovana je Šumarska
akademija, koja je bila prislonjena na Mudros lovni fakultet. Nakon dvadeset
godina Šumarska će akademija prerasti u Gospodarsko-šumarski fakultet
(1919) te kasnije u samostalni Šumarski fakultet (1960)
Trinajstić, I., Kamenjarin, J. UDK 630* 188.001(497.13)
Fitocenološko-sintaksonomska analiza šuma česmine - Quercus ilex L. na Kozjaku kraj Splita     pdf    TXT     HR     EN 127
Bertović, S., Generalović, M., Karavla, J., Martinović, J. UDK 630* 279.001 (497.13)
Priroda i parkovni objekti u općini Rijeka     pdf    TXT     HR     EN 133
 
STRUČNI ČLANCI
     
Böhm, D. UDK 630* 279 : 907.1 (497.13)
Aktualni problem zaštite i očuvanja Nacionalnog parka Plitvička jezera     pdf    TXT     HR     EN 161
Jurković, M. UDK 630* 279. (497.13)
Školski botanički vrt u Kaštel-Lukšiću     pdf    TXT     HR     EN 171
Ivan Maričević UDK 630* : 013* (497.13)
Kazalo autora i struktura sadržaja Šumarskog lita 1976 - 1995.     PDF    TXT 179
 
AKTUALNO
     
Prpić, B.
Još o hidroelektrani Novo Virje     PDF    TXT 195
Frković, A.
Medvjed u Hrvatskoj - stanje, gospodarenje, problemi, mediji     PDF    TXT 196
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Zakon o lovu; Da li baš takav?     PDF    TXT 197
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Acta historico oeconomico Vol. 21 i Vol. 22     PDF    TXT 199
Piškorić, O.
Forets de France No 400 Janvier - Février 1997     PDF    TXT 201
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Perić, Z., Bilandžija, J., Segedin, S.
Izvješće s međunarodnog tečaja gospodarenje okolišem, Tivon, Izrael, 12. do 31. 8. 1996.     PDF    TXT 203
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Figurić, M.
Denis Jelačić     PDF    TXT 205
Sinković, T.
Slavko Govorčin     PDF    TXT 207
 
IZ INOZEMNOG TISKA
     
Krstinić, A.
Šumarska ekspedicija na Aljasku     PDF    TXT 210
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 211
 
IN MEMORIAM
     
Ivica Tomić
Vladimir Frantz, dipl. inž. šum. (1944-1997)     PDF    TXT 212

                UNDER CONSTRUCTION