broj: 3-4/1994        pdf (14,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199403 and arb=1 order by id

B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 68
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Matić, S. UDK 630* 232.319+322.9.001/2
Prilog poznavanju broja biljaka i količine sjemena za kvalitetno pomlađivanje i pošumljavanje     pdf    TXT     HR     EN 71
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 80
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, L. UDK 630*. *187.001 (497.13)
Mezofilna šuma običnoga graba (As. Anemone-Carpinetum betuli Trinajstić 1964) u Istri*     pdf    TXT     HR     EN 81
Durbešić, P., Vujčić-Karlo, S., Bukvić, I. UDK 630* 591.9/595.7.001 (497.13)
Faunističko i zoogeografsko istraživanje kornjaša (Coleoptera-Insecta) Šumskih zajednica Medvednice     pdf    TXT     HR     EN 85
Sažetak: Kontinuirano u svim vegetacijskim sezonama u razdoblju 199011991 u šumskim zajednicama Medvednice, Querco-Carpinetum illyricum i Querco-Constanetum illyricum, istraživana je fauna Coleoptera. Nađeno je 47 vrsta svrstanih u 36 rodova i 17 porodica.

Određena je i zoogeografska pripadnost nađenih i determiniranih vrsta. One pripadaju slijedećim zoogeografskim cjelinama: Palearktičkom području dvije vrste (Necrophorus humator Goeze., Hyleborus dispar Fab.), Europskom srednjeazijskom i manđurskom području jedna vrsta (Necrophorus vespiloides Hbst.), Europskom i srednjeazijskom području dvije vrste (Silpha obscura L., Catops fumatus Spene.), Europskom području dever vrsta (Cychrus attenuatus Fab., Carabus violaceus L., Carabus coriaceus L., Pedilophorus auratus Duft., Soronia punctatissima Illig., Thalycra fervida Ol., Geotrupes stercorosus Scriba, Ocypus tenebricosus Grav. Staphylinus similis F., Abax parallelopipedus Dj.), istočnom dijelu alpske pokrajine tri vrste (aptinus bombarda Illig., Carabus convexus Fab., Carabus Cancellatus Scop.), i Europskom i sredozemnom području jedna vrsta (Dorcus parallelopipedus L).
Raguž, D., Grubešić, M., Tomljanović, J. i Markota, I. UDK 630* 639.1 (497.13) Ovis ammon musimon Pallas.
Usporedba trofejne vrijednosti nekih populacija muflona (Ovis ammon musimon Pallas.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 91
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. UDK 630* 431.
Biološki parametri prikladni za poboljšanje indeksa opasnosti od šumskih požara     pdf    TXT     HR     EN 105
 
AKTUALNO
     
Priopćenje u svezi s raspravom o Hrvatskom šumarstvu i JP »Hrvatske šume«     PDF    TXT 115
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, D.
Review of Forestry and Forest Industries Sector in Republic of Croatia     PDF    TXT 121
Piškorić, O.
Wissenschaftliche Zeitschrift, der Technischen Universität Dresden 43 (1994) Heft 1     PDF    TXT 123
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Tonković, D.
Crnadak o osnivanju kultura topola u Posavskim šumama hrasta lužnjaka     PDF    TXT 124
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 125
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Ivan Dujanić (1932-1992.)     PDF    TXT 131
Jurić, P.
Željko Škrgatić (1913-1994.)     PDF    TXT 132
Petrović, F.
Dragutin Komlinović (1907-1993.)     PDF    TXT 132
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 132
 
IN MEMORIAM
     
Schreiber, P.
Ivica Miličić (1935-1993.)     PDF    TXT 133

                UNDER CONSTRUCTION