broj: 3-4/1994        pdf (14,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199403 and arb=1 order by id

B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 68
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Matić, S. UDK 630* 232.319+322.9.001/2
Prilog poznavanju broja biljaka i količine sjemena za kvalitetno pomlađivanje i pošumljavanje     pdf    TXT     HR     EN 71
Sažetak: Broj biljaka je jedan od glavnih čimbenika produktivnosti i stabilnosti šume, a što je u skladu s njezinom definicijom koja je donesena u ovom radu. U mladim sastojinama hrasta lužnjaka i običnog graba (3 i 10 god) ograničen je broj biljaka drvenastih vrsta na oko 40.000 kom/ha, od čega bi na lužnjak trebalo otpasti najmanje 80, a ostalo na obični grab i ostale sporedne vrste. Stajališni prostor po jednoj biljci u tim uvjetima iznosi 0,25 m2. Rezultati istraživanja potkrepljuju i preporuku koju smo dali za sjetvu omaške žire hrasta lužnjaka kod obnove u količini od 800 kg/ha gdje bi mogli računati na 40.000 biljaka ponika po hektaru. Istražujući uspijevanje kultura hrasta lužnjaka podignutih s različitim brojem biljaka po hektaru (3000., 5000., 7000., 10000., 15000., 20000), došli smo do zaključka da se povećanjem broja biljaka povećavaju prosječne visine i visinski prirast, smanjuje količina korova, vrijeme i troškovi za njegu po jednoj biljci. Iz svega navedenog zaključuje se da broj biljaka i količina sjemena moraju biti optimalni kako bi procesi regresije stojbine na pomladnoj površini u što kraćem vremenu prešli u progresiju. Daju se preporuke za šumarsku praksu o broju biljaka, količini sjemena, načinu sjetve za glavne i pionirske vrste drveća prilikom obnove i pošumljavanja.
Ključne riječi: šuma; pomlađivanje; pošumljavanje; ponik; pomladak mladik; glavne vrste drveća; pionirske vrste; produktivnost; stabilnost; općekorisne funkcije
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 80
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, L. UDK 630*. *187.001 (497.13)
Mezofilna šuma običnoga graba (As. Anemone-Carpinetum betuli Trinajstić 1964) u Istri*     pdf    TXT     HR     EN 81
Durbešić, P., Vujčić-Karlo, S., Bukvić, I. UDK 630* 591.9/595.7.001 (497.13)
Faunističko i zoogeografsko istraživanje kornjaša (Coleoptera-Insecta) Šumskih zajednica Medvednice     pdf    TXT     HR     EN 85
Raguž, D., Grubešić, M., Tomljanović, J. i Markota, I. UDK 630* 639.1 (497.13) Ovis ammon musimon Pallas.
Usporedba trofejne vrijednosti nekih populacija muflona (Ovis ammon musimon Pallas.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 91
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. UDK 630* 431.
Biološki parametri prikladni za poboljšanje indeksa opasnosti od šumskih požara     pdf    TXT     HR     EN 105
 
AKTUALNO
     
Priopćenje u svezi s raspravom o Hrvatskom šumarstvu i JP »Hrvatske šume«     PDF    TXT 115
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, D.
Review of Forestry and Forest Industries Sector in Republic of Croatia     PDF    TXT 121
Piškorić, O.
Wissenschaftliche Zeitschrift, der Technischen Universität Dresden 43 (1994) Heft 1     PDF    TXT 123
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Tonković, D.
Crnadak o osnivanju kultura topola u Posavskim šumama hrasta lužnjaka     PDF    TXT 124
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 125
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Ivan Dujanić (1932-1992.)     PDF    TXT 131
Jurić, P.
Željko Škrgatić (1913-1994.)     PDF    TXT 132
Petrović, F.
Dragutin Komlinović (1907-1993.)     PDF    TXT 132
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 132
 
IN MEMORIAM
     
Schreiber, P.
Ivica Miličić (1935-1993.)     PDF    TXT 133

                UNDER CONSTRUCTION