broj: 3-4/1988        pdf (11,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UVODNI ČLANAK
     
Prpić, B.
O budućnosti šuma u SR Hrvatskoj     PDF    TXT     HR 101
 
OBAVIJESTI
     
Obavijesti     PDF    TXT 104
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krstinić, A. i Kajba, D. UDK 630*232.12 + 165.62 (salix sp.)
Genotipske razlike između nekih klonova stablastih vrba u sposobnosti formiranja adventivnog korijenja — značajnog elementa rane dijagnostike u selekciji     PDF    TXT 105
Nikola LUKIĆ UDKA 630*228.1 (Fagus silvatica L.)
Udaljenost dominantnih stabala obične bukve (Fagus silvatica L.) u jednodobnim sastojinama     PDF    TXT 115
Joso VUKELIĆ UDK 630*2:581.5:631.41
Mogućnost elološke karakterizacija i usporedbe šumskih staništa na temelju indikatorske vrijednosti flornog sastava     PDF    TXT 125
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 136
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Biškup, J. i Šajković, A. UDK 630*62
Reorganizacija šumarstva u SR Hrvatskoj i samoupravljanje     PDF    TXT 137
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 142
 
STRUČNI ČLANCI
     
Gračan, J. i dr. UDK 630*232.31 + 165.3 + 232.32 + 416.16 (437)
Šumsko sjemenarstvo, oplemenjivanje šumskog drveća, rasadnička proizvodnja i sušenje šuma u Čehoslovačkoj     PDF    TXT 143
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 158
 
AKTUALNO
     
Heski, T.
Osvrt na Zakon o šumama nakon njegove primjene     PDF    TXT 159
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 163
 
AKTUALNO
     
Amandmani na Zakon o šumama     PDF    TXT 164
 
IZ INOZEMSTVA
     
Piškorić, O.
Iz šumarstva Francuske     PDF    TXT 167
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Piškorić, O.
Nekoliko novih knjiga u Francuskoj.     PDF    TXT 169
ABONYI, Istvan
Dr. L. Markus — ERDÖERTEK — ES ERDEMENY — SZAMITAS Budapest 1986.     PDF    TXT 170
 
KNJIGE I ČASOPISI b) časopisi
     
Piškorić, O.
Poljoprivreda i šumarstvo br. 4. Titograd, 1985.     PDF    TXT 172
Piškorić, O.
VEDECKÉ PRACE, VO Zvolene 36, Bratislava — Zvolen 1987.     PDF    TXT 174
 
OSVRTI I ZAPAŽANJA
     
Stojković, M.
Besplatne sadnice (2)     PDF    TXT 176
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
Vilček, E.
Posjeta rezervatu šum. vegetacije »PRAŠNIK«.     PDF    TXT 178
ZAPISNIK 14. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza DITŠDI Hrvatske, održane 23. prosinca 1987. god. u Zagrebu.     PDF    TXT 180
 
IN MEMORIAM
     
Prpić, B.
BRANKA BAĐUN, tehn. urednik Šum. lista     PDF    TXT 183
Pelcer, Z.
VITOMIR MUČALO, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 184
Petrović, F.
STJEPAN MIHELIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 185
Petrović, F.
BRANKO GAVRANIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 186

                UNDER CONSTRUCTION