broj: 3-4/1987        pdf (11,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198703 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Golubović, U. UDK (630*88:674:330.14) 001
Da li se zaista dio akumulacije prelijeva iz šumarstva u drvnu industriju ili obrnuto?     PDF    TXT 105
Lovrić, N. UDK (630*:711.7) 001
Metoda planiranja otvorenosti šumskih predjela i cestovne infrastrukture za potrebe proređivanja sastojina u nizinskim poplavnim područjima     PDF    TXT 125
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Prpić, B. UDK 630*99
Uloga posavskih šuma u života Lipovljanskog kraja     PDF    TXT 135
Matić, S. UDK 630*226
Gospodarski zahvati u panjačama kao mjera povećanja produktivnosti i stabilnosti     PDF    TXT 143
Lukić, N. UDK 630 :930.8
Doprinos pripadnika narodnosti u razvoju šumarskih društvenih organizacija i obrazovnih ustanova u Hrvatskoj     PDF    TXT 149
 
PORTRETI
     
Bađun, S.
Prof. dr. IVO HORVAT — 75 godišnjica života i 50 godina rada na području drvnotehnoloških znanosti     PDF    TXT 159
Piškorić, O.
ARPAD KAROLYI, 1875—1929     PDF    TXT 162
 
U ŠUMARSKOM LISTU PRIJE 100 GODINA
     
Iz Šumarskog lista od 1887.     PDF    TXT 166
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Lukić, N.
»Lipovljanski susreti« ´86     PDF    TXT 167
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Lukić, N.
Prof. dr, ANA PRANJIĆ: Šumarska biometrika     PDF    TXT 171
Piškorić, O.
JOŽEF KONOPKA a kol. : Koncentrâcia Präc v lesnom hospodarstve, Bratislava, 1985.     PDF    TXT 172
 
KNJIGE I ČASOPISI b) časopisi
     
Piškorić, O.
revue forestiere française numéro special 1986: AMELIORATION GENETIQUE DES ARBRES FORESTIERS     PDF    TXT 172
Mikloš, I.
BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL DE ECOLOGIA, br. 29, Madrid, 1986.     PDF    TXT 175
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
Zapisnik 10. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA DITŠDIH održane 24. veljače 1987. g.     PDF    TXT 178
 
NAGRADE I PRIZNANJA
     
Prvomajsko priznanje za S. Cuculić i D. Kabalin     PDF    TXT 190
 
PRENIJETO IZ ŠTAMPE
     
"Vjesnik"
Besplatne sadnice     PDF    TXT 190
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Đuro BODJANEC, dipl. inž.     PDF    TXT 191

                UNDER CONSTRUCTION