broj: 3-4/1986        pdf (10,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198603 and arb=1 order by id

 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Ljuljka, B. UDK 630* 378 094 »31 2«
125 godina šumarske nastave i znanstvenog rada u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 95
 
OBLJETNICE - IZ PROŠLOSTI
     
Lukić, N.
Proslava 125 godina šumarske nastave i znanstvenog rada u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 105
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Lukić, N.
Proslava 125 godina šumarske nastave i znanstvenog rada u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 105
 
OBLJETNICE - IZ PROŠLOSTI
     
Piškorić, O.
Proslave 25 i 50 godišnjice rada Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima     PDF    TXT 133
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Piškorić, O.
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Vol 23, Zagreb, 1985     PDF    TXT 138
Golubović, U.
V. PAVLEK i P. PAVLEK: Problem stabilizacije i razvoja poljoprivrede     PDF    TXT 140
Lukić, N.
JAN JENIK: Veliky obrazovy atlas lesa     PDF    TXT 147
 
IZ SAVEZA i ŠUMARSKIH DRUŠTAVA
     
Zapisnik sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA ITŠDIH održane 19. veljače 1986.     PDF    TXT 150
 
RAZNO
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 159
 
IZ SAVEZA i ŠUMARSKIH DRUŠTAVA
     
Zapisnik 3. sjednice Predsjedništva DRUŠTVA ITŠDI Zagreb održane 17.12.1985.     PDF    TXT 161
Visoko priznanje Prof. dr. MILANU ANDROIĆU     PDF    TXT 163
Prva nagrada romanu »Fiumanka« Srećka Cuculića     PDF    TXT 163
 
RAZNO
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 164
 
IN MEMORIAM
     
Savez DITŠDIH
Rudolf ANTOLJAK, dipl. inž.     PDF    TXT 165
Špoljarić, V.
Antun — Tuna FERIĆ, dipl. inž.     PDF    TXT 169

                UNDER CONSTRUCTION