broj: 3-4/1981        pdf (13,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198103 and arb=1 order by id

 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Kranjčev, R. UDK: 634.04.002 : 632.7
Primjena svjetlosnih i drugih mamaca u istraživanju makrolepidoptera šumskih zajednica Podravine     PDF    TXT 107
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Lovrić, A—Ž. UDK: 582.6. (497.13) Quercus sp.
Neki rijetki i značajni poluzimzeleni hrastovi na Primorskom kršu     PDF    TXT 119
 
DENDROMETRIJA
     
Lukić, N. UDK: 634.05.002 : 778.3
Ispitivanja pouzdanosti fotointerpretacijske inventure drvnih masa šuma jele u odnosu na listu podataka dobivenu mjernom fotointerpretacijom     PDF    TXT 133
 
ČOVJEKOV OKOLIŠ I ZAŠTITA PRIRODE
     
Manojlović, R. UDK: 712
Zelenilo u prostornom planiranju ekonomskih dvorišta R. O. »Ratarstvo Osijek« IPK Osijek     PDF    TXT 147
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Ranogajec, B. UDK: 436.03:616.001
Analiza povreda na radu u šumarstvu     PDF    TXT 155
 
PORTRETI I OBLJETNICE
     
Ivančević, V.
Josip Kaetan Knežić.     PDF    TXT 163
 
RAZNO
     
Iz »Povijesti šumarstva Hrvatske«     PDF    TXT 166
 
PORTRETI I OBLJETNICE
     
Pranjić, A.
Stogodišnjica prvog udžbenika iz dendrometrije (1881—1981)     PDF    TXT 167
 
IZ RADA ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA
     
Eić, N.
Rezultati inventarizacije bukovih sastojina prašumskog tipa na Svilaji u Dalmaciji     PDF    TXT 170
 
RAZNO
     
Eić, N.
Rezultati inventarizacije bukovih sastojina prašumskog tipa na Svilaji u Dalmaciji.     PDF    TXT 170
 
STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA
     
Tomanić, S.
Sastanak Sekcije za organizaciju i ekonomiku šumarstva i prerade drva     PDF    TXT 176
Golubović, U.
Naučna istraživanja iz ekonomike i organizacije šumarstva i prerade drva u Jugoslaviji (razdoblje 1976—1980. godine) . .     PDF    TXT 179
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Piškorić, O.
šumarska enciklopedija, II izdanje, 1. svezak     PDF    TXT 187
Vidaković, M.
Marinković, D. — Tucić, N. — Kekić. V.: Genetika     PDF    TXT 189
Piškorić, O.
Topola, Bilten Jug. nac. komisije za topolu, br. 125—128     PDF    TXT 190
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Mikloš, I.
Boletin de la E stanciol central de écologie, br. 6.     PDF    TXT 193
Hruška, B.
Lešnica prace 59 (1980), br. l—4.     PDF    TXT 196
 
DRUŠTVENE VIJESTI SITŠDI HRVATSKE I DITŠDI
     
Zapisnik 13. sjednice UO SITŠDI Hrvatske     PDF    TXT 200
Zapisnik 14. sjednice UO SITŠDI Hrvatske.     PDF    TXT 202

                UNDER CONSTRUCTION