broj: 3-4/1980        pdf (11,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
EKOLOGIJA/FITOCENOLOGIJA
     
Bertović, S. UDK.581.9:551.58 (234.422.1)
Neke vegetacijske i klimatske značajke lokaliteta u visokom gorju i sredogorju alpsko-dinarskog sistema     pdf    TXT 99
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Bojanin, S., Sever, S. UDK 634.07:629.1—42
Komparativno ispitivanje raznih tipova traktora kod privlačenja tehničke oblovine u nizinskim šumama     PDF    TXT 117
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Munjko, I., Mandić, Đ., i Kalinović, D. UDK 633.1:631.53:665.6
Utjecaj nafte i naftnih derivata na klijavost sjemena     PDF    TXT 133
 
ŠUMSKA GOSPODARSTVA
     
Šubarić, I.
Stanje šumskog fonda, prirasta i etata kao baza za planiranje razvoja šumarstva Like     PDF    TXT 141
Golubović, U.
Ekonomske posljedice devastacije ličkih šuma     PDF    TXT 153
 
OSVRTI
     
Herman, J.
Šumska dendrologija     PDF    TXT 157
 
AKTUALNO
     
Zečić, N.
Oblikovanje pejzaža     PDF    TXT 158
 
ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA
     
Zečić, N.
Oblikovanje pezjaža.     PDF    TXT 158
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Ivančević, I.
Stručna ekskurzija DITŠDI u Senju po Španjolskoj     PDF    TXT 161
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Mikloš, I.
Boletin de la Estacion central de Ecologia br. 14, 1978     PDF    TXT 170
Hruška, B.
Radovi Instituta za šumarska i lovna istraživanja Jilovište — Strnadi, 1978. i 1979. godine     PDF    TXT 171
Piškorić, O.
Marie France, br. 4, 1980.     PDF    TXT 176
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik 11. sjednice U. O. SITŠDI Hrvatske održane 25. I 1980.     PDF    TXT 177
 
RAZNO
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 180

                UNDER CONSTRUCTION