broj: 3-4/1970        pdf (8,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ZAšTITA šUMA
     
Opalički, K.
Mineri i defolijatori jele i njihov udio u procesu sušenja sastojina jele     PDF    TXT 69
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Tomanić, S.
Utjecaj zamorenosti radnika na dnevnu i tjednu dinamiku proizvodnosti rada pri sječi i izradi drva     PDF    TXT 84
 
ZAšTITA šUMA
     
Vajda, Z.
Problem zaštite šuma od požara u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 92
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Prpić, B.
Primjena radioaktivnih izotopa u uzgajanju šuma     PDF    TXT 106
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Mesić, S.
Neki problemi formiranja dohotka i uspostavljanja samopravnih odnosa u grani šumarstva zbog postojanja rente.     PDF    TXT 112
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
7. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 26. 3. 1970     PDF    TXT 116

                UNDER CONSTRUCTION