broj: 3-4/1969        pdf (9,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
D. Klepac
Opadanje prirasta u našim vrijednim hrastovim šumama     PDF    TXT 85
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
N. Komlenović, J. Martinović, S. Milković
Kloroza obične smreke u mlađim kulturama na području vriština     PDF    TXT 92
T. Nikolovski, S. Mirčevski
Balkanska bukva s hrastolikom korom (Fagus moesiaca (Maly) Dom. var. quercoides V. N.) u Makedoniji     PDF    TXT 104
N. Eić
Izumiranje bijelog bora u bazenu Krivaje     PDF    TXT 109
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
B. Kraljić
Financiranje biološke reprodukcije posječenog drva     PDF    TXT 114
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. K. Opalički
Pojava korijenovih nematoda u šumskim rasadnicima     PDF    TXT 126
 
RAZNO
     
Z. Potočić
Projekcija dugoročnog razvoja šumarstva i drvne industrije Jugoslavije .     PDF    TXT 131
Z. Tomac
Prilozi problemu računanja vrijednosti šuma.     PDF    TXT 136
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zahvala šumskim gospodarstvima i drvno-industrijskim poduzećima na novčanoj pomoći za popravak zgrade Saveza.     PDF    TXT 141
26. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 6. 3. 1969.     PDF    TXT 141
27. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 3. 4. 1969     PDF    TXT 142
28. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 17. 4. 1969     PDF    TXT 143
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
V. Hren
Erhart, Walter Melzer: Prethodni rezultati usporednih istraživanja odnosa sadnje u zasjek i veličina sadnica kod smreke.     PDF    TXT 144

                UNDER CONSTRUCTION