broj: 3-4/1968        pdf (12,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Komlenović N., Vanjković S., Martinović J.
Jedan pokus s američkim borovcem (Pinus strobus L.) na nizinskom pseudogleju i minero-organogenom močvarnom tlu kod Karlovca     PDF    TXT 85
 
RAZNO
     
Lujić R.
Režim vodotoka kao funkcija načina iskorišćivanja zemljišta u slivu     PDF    TXT 101
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Soljanik I.
Neki podaci o otpornosti na hladnoću duglazije (Pseudotsuga taxifolia var. viridis Asch. et Gr.) na Kosmetu     PDF    TXT 112
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Vajda Z.
Naučno-istraživačke studije o sušenju hrastika     PDF    TXT 122
 
RAZNO
     
Kovačević Ž.
Važnost istraživanja faune u šumskom tlu     PDF    TXT 143
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Šafar J.
Aktualnost i problemi pošumljavanja primorskog krša     PDF    TXT 147
Šafar J.
Marginalije u povodu povećanja fonda četinjača     PDF    TXT 154
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zaključci sa savetovanja privr. org. drv. ind., obraz. instit. i dr. org. o pitanju kadrova u drv. ind. održanog 12. i 13. 10. 1967. u Beogradu     PDF    TXT 156
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Kovačević J.
Povodom dviju 90-godišnjica naših pedologija     PDF    TXT 159
Plavšić-Gojković, N.
Zbornik biotehniške fakultete univ. v Ljubljani (D. Mlinšek — Podmlađivanje i neke razvojne značajnosti bukovog i jelovog mladika u prašumi na Rogu).     PDF    TXT 159
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Kišpatić J.
Zycha i Weisberger — Otpornost različitih vrsta hibrida Leuce-topola prema Pollacia radiosa     PDF    TXT 162
Kišpatić J.
Zycha — Gubici od bolesti šumskog drveća; situacija u Evropi     PDF    TXT 162

                UNDER CONSTRUCTION