broj: 3-4/1967        pdf (13,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
DENDROLOGIJA
     
Mutibarić J.
Karakteristike drva bijele vrbe (Salix alba L.)     PDF    TXT 85
 
PEDOLOGIJA
     
Martinović J., Komlenović N., Milković S.
Sezonske promjene sadržaja vlage u tlu i mineralnih hraniva u iglicama u kulturi običnog bora (P. silvestris L.) i američkog borovca (P. strobus L.) kraj Ogulina     PDF    TXT 111
 
RAZNO
     
Neidhardt N., Skoko M.
Prilog pitanju postotka šumovitosti Jugoslavije     PDF    TXT 122
 
PEDOLOGIJA
     
Martinović J.
Prilog poznavanju proizvodnih mogućnosti tala u šumskim kulturama područja Bosiljevo     PDF    TXT 133
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Soljanik I.
Praktična vrijednost okularne i laboratorijske procjene kvaliteta šumskog sjemena     PDF    TXT 141
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Radovčić A.
Rezultati utvrđivanja vrijednosti i efekti amortizacije šuma     PDF    TXT 147
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Špoljarić V.
10-godiš. postojanja i djelovanja DITŠIDI Sl. Brod     PDF    TXT 154
Borevković I.
O razvojnim mogućnostima šumarstva na šumskoprivrednom području Dilj i radu šum. stručnjaka Š. G. Sl. Brod.     PDF    TXT 166
Biljak R., Penzar F.
O razvoju drv. ind. u Sl. Brodu i radu stručnjaka »Slavonije« drv. ind. Sl. Brod.     PDF    TXT 168
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Kalinić M.
Marić L. — Terra rossa u Karstu Jugoslavije     PDF    TXT 171
 
STRANO ŠUMARSTVO i LITERATURA
     
Benić R.
Linnard W.: Rusko-engleski šum. i drv. rječnik     PDF    TXT 172
Anić M.
Šumarski poliglot-rječnik (Bukurešt)     PDF    TXT 172
Anić M.
Grebenščikov — Rus.-engl.-franc. geobotanički rječnik     PDF    TXT 172
Šafar J.
Korbel, Vinš: Uzgoj jele     PDF    TXT 173
Šafar J.
Kadlus — Struktura i tok podmlađivanja smrče, jele i bukve na gori Jesenik     PDF    TXT 174
Knežević Đ.
Šume i šumarstvo Španije     PDF    TXT 175
 
KONGRESI I KONFERENCIJE
     
Martinović J., Komlenović N.
Treći kongres Jugosl. društva za proučavanje zemljišta (Zadar 1967)     PDF    TXT 177
Potočić Z.
XIV IUFRO-Kongres (Minhen, 1967)     PDF    TXT 177
 
NEKROLOZI
     
Horvat I.
Edward G. Locke     PDF    TXT 179

                UNDER CONSTRUCTION