broj: 3-4/1963        pdf (12,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO
     
Knebl F., Vasić Đ.
Lovstvo u NRH s posebnim osvrtom na lovni turizam     PDF    TXT 93
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Tomašegović Z.
Primjena fotogrametrije kod šumsko-gospodarskih projekata     PDF    TXT 103
 
PEDOLOGIJA
     
Kalinić M.
Odnos nekih naših vrsta drveća i sastojina prema tipovima tla     PDF    TXT 111
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Piškorić O.
Dinamika visinskog prirasta izbojaka iz panjeva česmine     PDF    TXT 122
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Beltram V.
Sječa bukve i drugih listača krajem ljeta — biološki način sušenja drva     PDF    TXT 134
 
ZAKONSKI PROPISI I RJEŠENJA
     
Šumskoprivredna područja u NRH     PDF    TXT 145
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Krpan R.
Klepac — Rast i prirast šum. vrsta drveća i sastojina     PDF    TXT 150
Anić M.
Freudereich — Narod gradi na ogoljelom Krasu     PDF    TXT 151
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Frančišković S.
Centar za šumarsku dokumentaciju u Rumunjskoj     PDF    TXT 154
Frančišković S.
Šuma i budućnost čovječanstva     PDF    TXT 155
 
NEKROLOZI
     
G. S.
Ing. Josip Marenić     PDF    TXT 161
Šnajder F.
Ing. Nikola Rastić     PDF    TXT 162
Tomašević A.
Ing. Boris Giperborejski     PDF    TXT 163

                UNDER CONSTRUCTION