broj: 3-4/1960        pdf (10,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ISKORIŠČAVANJE ŠUMA
     
Tomaševski Stanko
Gubitak na prirastu kod bukve uslijed promrznuća lišća     PDF    TXT     EN 65
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac, Dušan
Prilog boljem poznavanju uređivanja šuma alepskog bora     PDF    TXT     FR 74
 
ISKORIŠČAVANJE ŠUMA
     
Bićanić Branko
Šumska taksa za smolu i ekonomska opravdanost smolarenja     PDF    TXT     EN 85
Horvat Ivo
Prilog poznavanju nekih fizičkih i mehaničkih svojstava bijele i crne topolovine     PDF    TXT     EN 95
 
ŠUMARSKO ŠKOLSTVO
     
Turk Z.
Pratični stručni ispit šumarskih inženjera i tehničara     PDF    TXT     EN 116
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Šafar Josip
Pavle Fukarek — Prilog poznavanju crnog bora     PDF    TXT 124
Šafar Josip
P. Fukarek i V. Stefanović: Prašuma Perućica i njena vegetacija     PDF    TXT 124
Knežević Đuro
Domaći stručni časopisi     PDF    TXT 125
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Knežević Đuro
Stanje i razvitak šumarstva u Nj. D. R.     PDF    TXT 127
Knežević Đuro
Prašenje i prskanje šuma helikopterom     PDF    TXT 128

                UNDER CONSTRUCTION