broj: 3-4/1956        pdf (13,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Ing. Nikola Eić
Nešto o minimalnoj masi u prebornoj šumi     PDF    TXT 77
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. Ivan Spaić
Suzbijanje potkornjaka zatrovanim lovnim stablima     PDF    TXT 86
 
UZGAJANJE ŠUMA I FITOCENOLOGIJA
     
Ing. Branimir Marinković
Da li je pošumljavanje krša sadnicama alepskog bora i običnog čempresa bolje izvoditi u stablimičnoj ili grupimičnoj smjesi?     PDF    TXT 101
Dr. Mirko Vidaković
Genetika u šumarstvu     PDF    TXT 103
Ing. Oskar Piškorić
Prilog poznavanju mogućnosti uzgoja eukalipta kod nas     PDF    TXT 111
 
RAZNO
     
Dr Zlatko Vajda
Iz historije gospodarenja sa šumama na Fruškoj gori     PDF    TXT 125
Dr. Zdenko Tomašegović
Savjetovanje geodetskih stručnjaka FNRJ o snimanju aerofotogrametrijskom metodom     PDF    TXT 130
 
SAOPĆENJA
     
Ing. Dmitrij Afanasijev
Ekspresnost u podizanju šuma     PDF    TXT 132
Ing. Ivo Godek
Međunarodno zasjedanje bujičara u Jugoslaviji     PDF    TXT 136

                UNDER CONSTRUCTION