broj: 3-4/1950        pdf (15,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
dr. M. Plavšić
Rentabilitet u šumskom gospodarstvu     PDF    TXT 85
 
RAZNO
     
dr. I. Horvat
Istraživanje i kartiranje vegetacije planinskog skupa Risnjaka i Snježnika     PDF    TXT 97
 
UZGAJANJE I ZAŠTITA ŠUMA
     
ing. V. Beltram
Racionalizacija pošumljavanja     PDF    TXT 118
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA
     
ing. B. Pejoski
Prvi terenski rezultati dobivanja molikovog balzama     PDF    TXT 126
ing. A. Postmikov
Kemijska regeneracija turpija     PDF    TXT 132
 
UZGAJANJE I ZAŠTITA ŠUMA
     
ing. T. Španović
Oplemenjivanje biljaka     PDF    TXT 142
ing. V. Beltram
Ručna sijačica     PDF    TXT 151
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
S. Brixy
Uzgoj jasike (trepetljike) iz sjemena (engl.)     PDF    TXT 154
J. Šafer
Uzgajanje šuma i vrste drveća brzog rasta (švic.)     PDF    TXT 155
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Lončar I.
Roth: Borovac (Pinus strobus L.).     PDF    TXT 157
 
IZ STRUČNE ŠTAMPE DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
B. Pejoski
Godišen Zbornik, Filozovski fakultet na univerzitet Skopje 1948     PDF    TXT 158
B. Pejoski
Godišen Zbornik na Zemjodelsko-Šumarskiot fakultet, Skopje 1947/48     PDF    TXT 159
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
R. Benić
R. Hooper: Woodcraft in design and practice 1947/48     PDF    TXT 159
P. Pejoski
Godišnik na sofiskija univerzitet Agronomo-lesovoden fakultet 1947     PDF    TXT 160
B. Pejoski
Revue Internationale du bois. No 151 i 152/1950.     PDF    TXT 160
B. Pejoski
Revue foréstiere francaise 1 i 2/1950.     PDF    TXT 160
J. Šafar
Prinos sovětske vědy k lesni typologii, Lesnicka prace 1949.     PDF    TXT 160
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
R. Antoljak
Godišnji plenum Sekcije šumarstva i drvne industrije DITH-a     PDF    TXT 161
D. Kajfež
Društvo inženirjev in tehnikov LR Slovenije, sekcija gozdarjev in lesnih industrijcev     PDF    TXT 164

                UNDER CONSTRUCTION