broj: 3-4/1949        pdf (11,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
Ing. Z. Potočić
Planiranje šumarstva     PDF    TXT 65
 
UZGOJ I ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. V. Beltram
Racionalizacija sadnje     PDF    TXT 79
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA
     
Ing. R. Sarnavka
Badan kao sirovina za proizvodnju biljnih štavila     PDF    TXT 83
Ing. R. Cividini
Pomak trupca u jarmači kao osnovni tehnički normativ rada jarmače     PDF    TXT 100
 
UZGAJANJE I ZAŠTITA ŠUMA
     
Ing. Z. Turkalj
Prilog pitanju plemenitih javora     PDF    TXT 122
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEH. PRERADA DRVETA, TRGOVINA DRVETOM
     
P. Stankević
Mogu li se strugotine od liščara upotrebit za proizvodnju celuloze     PDF    TXT 123
 
RAZNO
     
I. Horvat
Prof. dr. Mirko Roš u Zagrebu     PDF    TXT 124
 
DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
Z. Bunjevčević
Ing. S. Frančišković - Ing. R. Benić, Motorne lančane pile     PDF    TXT 126
R. Benić
I. Popp, Stolarski priručnik     PDF    TXT 126
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
R. Benić
I. M. Zima, MexanHnauHH jiecoxo3ftHCTBeHux pai6or     PDF    TXT 127
D. Klepac
Gorsko stočarstvo (No. l - 7/1948)     PDF    TXT 127
R. Benić
A. L. Howard, A Manual of the Timbers of the World     PDF    TXT 127
R. Benić
F. H. Titmuss, A concise, Encyclopedia od World Timbers     PDF    TXT 128

                UNDER CONSTRUCTION