broj: 3-4/1938        pdf (18,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Ing. R. Pipan
Kapitalizam u šumarstvu.     PDF    TXT 117
 
ŠUMARSKA POLITIKA, PRIVREDA I ZAKONODAVSTVO.
     
Dr. J. Zubović
Šumovitost Vrbaske banovine.     PDF    TXT 170
Ing. P. Popović
Odnošaji i važnost šumarstva u Dunavskoj banovini.(ćir.)     PDF    TXT 178
 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUMARSTVA. ADMINISTRACIJA.
     
P.
Projekt uredbe o reorganizaciji, sanaciji i olakšanju stanja krajiških imovnih općina.     PDF    TXT 193
 
LIČNE VIJESTI. Nekrolozi.
     
A. P
† Ing. Aleksandar Nikiforov.     PDF    TXT 199
A. P
† Ing. Aleksandar Nikiforov.     PDF    TXT 199
J. Š. U.
† Ante Baličević.     PDF    TXT 200
J. Š. U.
† Ante Baličević.     PDF    TXT 200
 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO. PROPAGANDA ŠUMARSTVA. ADMINISTRACIJA.
     
Zabrana sječe stabala Pančićeve omorike i munike     PDF    TXT 201
Sastanak šumara na službi kod imovnih općina     PDF    TXT 201
 
ISPITI.
     
Državni stručni ispit činovničkih pripravnika sa fakultetskom spremom     PDF    TXT 202
 
RAZNO.
     
Oglas o izradi šumsko-gospodarske osnove za šume zz. Draganići     PDF    TXT 202
Konkurs za glavnog sekretara Poljoprivredne komore u Skoplju     PDF    TXT 203

                UNDER CONSTRUCTION