broj: 3-4/1919        pdf (15,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Sastavio Josip Heckner
Šumsko gospodarstveni program župne nadarbine Kravarsko.     PDF    TXT 64
Piše M. Marinović, kr. šum. inženjer
Evolucija našeg šumarstva.     PDF    TXT 89
 
Osobne vijesti:
     
Novi ministar za šumarstvo i rudarstvo. — Povratili se iz šumarske službe u Ugarskoj. — Šumarsko osoblje kod kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu. — Umro     PDF    TXT 116
 
Društvene vijesti:
     
Darovi literarnoj zakladi. — Zapisnik o odborskoj sjednici hrv.-slav. šum. društva.     PDF    TXT 116
 
Stališke vijesti:
     
Organizacija šumarske službe u Hrvatskoj i Slavoniji. — Pravilnik o službenom djelokrugu državne šumarske direkcije.     PDF    TXT 117
 
Naredbe :
     
Predhodne odredbe ministarskog savjeta za pripremu agrarne reforme. — Naredba o ustrojstvu ministarstva šuma i rudnika     PDF    TXT 131
Oglasi.     PDF    TXT 143

                UNDER CONSTRUCTION