broj: 3-4/1916        pdf (11,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše Ivan Grčević, kr. rač. savjetnik
Biljegovne pristojbe.     PDF    TXT 105
 
Društvene vijesti:
     
† Herzl Otokar. — Novi utemeljiteljni član     PDF    TXT 130
 
Razne vijesti:
     
Državni ispit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. — Iskaz uplaćenih utemeljiteljnih prinosa, članarine I. razreda i upisninah, podupirajućih prinosa i pretplatninah za „Šumarski list", tečajem razdobja od 1. srpnja do 31. prosinca 1915. — Iskaz uplaćenih utemeljiteljnih prinosa, članarine 1. razreda i upisnina, podupirajućih prinosa i pretplatnina za Šumarski list — tečajem razdobja od 1. siječnja do 26. travnja 1916.     PDF    TXT 130
Oglas dražbe stabala.     PDF    TXT 134
Köreskenyeva (pripomoćna) zaklada hrv.-slav. šum. društva. Ustanovljenje članova.     PDF    TXT 135
Poziv na sakupljanje naredaba i načelnih rješidaba.     PDF    TXT 136

                UNDER CONSTRUCTION