broj: 3-4/1915        pdf (8,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Složio prof. dr. Aug. Langhoffer
Podkornjaci Hrvatske (Scolytidae Croatiae).     PDF    TXT 53
Piše Gašo Vac, kr. kotar. šumar
Provadjanje kulturnih radnja u šumama zemljištnih zajednica.     PDF    TXT 76
Napisao Julijo Sztehlo društveni nadmjernik, preveo Dragutin Polaček, kr. šumarski savjetnik
Novije šumarske visokogradnje u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT     HR 84
 
Različite vijesti:
     
† Vinko Nagy. — Izpravak.     PDF    TXT 112
Dopisi uredničtva.     PDF    TXT 112

                UNDER CONSTRUCTION