broj: 11-12/2023        pdf (9,99 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202311 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Na kraju 2023. godine     pdf    TXT     HR     EN 503
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Damir Ugarković, Mario Šango UDK 630* 232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.1
Usporedba vitaliteta i laboratorijske klijavosti žira hrasta crnike (Quercus ilex L.)     pdf    TXT     HR     EN 505
Nera Bakšić, Darko Bakšić UDK 630* 114 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.2
Količine goriva u šumskoj prostirci sastojina hrasta crnike (Quercus ilex L.) i hrasta medunca (Quercus pubescens Willd.)     pdf    TXT     HR     EN 513
Mirzeta Memišević Hodžić, Sulejman Sinanović, Dalibor Ballian UDK 630*164 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.3
Međuodnos svojstava rasta i kvalitete drva na pokusnoj plohi ariša     pdf    TXT     HR     EN 525
Biljana M. Nikolić, Katarina Mladenović, Ljubinko Rakonjac, Slobodan Milanović, Marija M. Marković, Srdjan Bojović, Nevena Čule UDK 630*164+272 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.4
Utjecaj ekspozicije krošnje na morfološka svojstva iglica devet četinjača     pdf    TXT     HR     EN 535
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Jovana Devetaković, Milutin Đilas, Ivona Kerkez Janković UDK 630*164
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.5
Utjecaj tehnologije proizvodnje na preživljavanje i rast jednogodišnjih sadnica quercus pubescens na rubu Panonskog bazena     pdf    TXT     HR     EN 547
 
STRUČNI ČLANCI
     
Saša Bogdan, Ida Katičić Bogdan, Martina Temunović UDK 630* 232.3
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.7
O korištenju inozemnog šumskog reprodukcijskog materijala za obnovu domaćih sastojina hrasta lužnjaka iz perspektive genetičara     pdf    TXT     HR     EN 565
Uvod
Uslijed kronične nestašice žira domaćeg podrijetla, na tržištu je tijekom 2023. godine nabavljena velika količina šumskog reprodukcijskog materijala (ŠRM-a) iz inozemstva, a njegovo korištenje za obnovu sastojina hrasta lužnjaka u Republici Hrvatskoj (RH) je u tijeku. U neslužbenim su se komunikacijama kao izvori unesenog ŠRM-a spominjale provenijencije iz Mađarske, Rumunjske ili Francuske. U konačnici su, koliko nam je poznato, nabavljene sadnice i žir iz Mađarske. Međutim, stvarno podrijetlo uvezenog ŠRM-a nije niti važno jer je ovo priopćenje uglavnom načelnog karaktera i može poslužiti kao uputa za odlučivanje o njegovoj prikladnosti, neovisno o podrijetlu ili vrsti šumskog drveća.
Potrebno je naglasiti da je postupak premještanja ŠRM-a (unutar EU) odnosno njegovog uvoza (iz trećih država), te korištenja u RH, reguliran Zakonom o šumskom reprodukcijskom materijalu (Narodne novine 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19, 98/19). Navedeni zakon zadovoljavajuće dobro određuje okvir za postupak odlučivanja o tome kakve provenijencije mogu biti prikladne kao izvor ŠRM-a i gdje ih koristiti, u slučaju potrebe. Nažalost, smatramo da postupak odlučivanja o nabavi i korištenju ŠRM-a, primijenjen ove godine, nije odgovarao nekim temeljnim stručnim postavkama. Primijenjena praksa predstavlja visoki rizik za očuvanje jedinstvenosti, bioraznolikosti i produktivnosti naših sastojina hrasta lužnjaka. Cilj je ovog priopćenja ukazati na neke propuste, pojasniti rizike takve prakse, pružiti savjetodavni doprinos iz perspektive naše specijalnosti – genetike šumskog drveća, i time pomoći da se u budućnosti za obnovu naših sastojina koristi prikladni ŠRM.

 
AKTUALNO
     
Christian Gallo
Mala zemlja za veliki odmor     PDF    TXT 573
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Mandica Dasović
Premužićeva staza – 90 godina nakon izgradnje     PDF    TXT 576
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Oliver Vlainić
Susret Europske šumarske mreže u Hrvatskoj 2023. godine     PDF    TXT 579
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Teodor Basara
Ciklon u Banovini     PDF    TXT 589
 
IN MEMORIAM
     
Ivica Tomić
Perica Benčić, dipl. ing. šum. (1948.-2023.)     PDF    TXT 592

                UNDER CONSTRUCTION