broj: 11-12/2023        pdf (9,99 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=202311 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Na kraju 2023. godine     pdf    TXT     HR     EN 503
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Damir Drvodelić, Milan Oršanić, Damir Ugarković, Mario Šango UDK 630* 232.3 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.1
Usporedba vitaliteta i laboratorijske klijavosti žira hrasta crnike (Quercus ilex L.)     pdf    TXT     HR     EN 505
Nera Bakšić, Darko Bakšić UDK 630* 114 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.2
Količine goriva u šumskoj prostirci sastojina hrasta crnike (Quercus ilex L.) i hrasta medunca (Quercus pubescens Willd.)     pdf    TXT     HR     EN 513
Mirzeta Memišević Hodžić, Sulejman Sinanović, Dalibor Ballian UDK 630*164 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.3
Međuodnos svojstava rasta i kvalitete drva na pokusnoj plohi ariša     pdf    TXT     HR     EN 525
Sažetak
Europski ariš (Larix decidua Mill.) pokazao je vrlo dobar rast i prilagodljivost ekološkim uvjetima u Bosni i Hercegovini. Cilj istraživanja je utvrditi varijabilnost morfoloških svojstava ariša na pokusnoj površini kod Kaknja, te varijabilnosti u početku osržavanja, kao i postojanje korelacija između ovih svojstava.
U sjemenskoj sastojini ariša, osnovanoj sadnicama starosti 2+0 1979. godine, napravljena je trajna pokusna površina od 0,45 hektara i na njoj su mjerene visine i promjeri stabala 2002. i 2020. godine, te izračunate temeljnica i volumen. Stabla su 2020. godine bušena na prsnoj visini Preslerovim svrdlom kako bi se odredio udio osrženosti. Izračunate su prosječne vrijednosti svih svojstava. Zatim je odabrano po deset, pet i jedno najbolje stablo po svojstvima promjera, visine, temeljnice, volumena i izračunate razlike između prosječnih vrijednosti za deset stabala i ukupnog prosjeka, prosjeka za pet stabala i ukupnog prosjeka te razlike između maksimalnih i prosječnih vrijednosti za istraživana svojstva. Također je izračunavat Pearsonov koeficijent korelacije između svih istraživanih svojstava.
Prosječan promjer stabala starih 41 godinu bio je 24,6 cm, prosječna visina 21,8 m. Rezultati istraživanja osrženosti pokazali su da ariš prosječno počinje osržavati pri starosti od 14 godina. Pearsonov koeficijent korelacije za 2020. godinu pokazuje da postoji negativna korelacija između početka osržavanja prema svim ostalim svojstvima, odnosno stabla koja ranije osržavaju imaju veće vrijednosti svojstava rasta.
Rezultati će biti korišteni u procesima individualne selekcije ariša sa dobrim visinskim i debljinskim prirastom i ranim osržavanjem.

Ključne riječi: evropski ariš; morfološka svojstva; osržavanje; selekcija
Biljana M. Nikolić, Katarina Mladenović, Ljubinko Rakonjac, Slobodan Milanović, Marija M. Marković, Srdjan Bojović, Nevena Čule UDK 630*164+272 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.4
Utjecaj ekspozicije krošnje na morfološka svojstva iglica devet četinjača     pdf    TXT     HR     EN 535
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Jovana Devetaković, Milutin Đilas, Ivona Kerkez Janković UDK 630*164
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.5
Utjecaj tehnologije proizvodnje na preživljavanje i rast jednogodišnjih sadnica quercus pubescens na rubu Panonskog bazena     pdf    TXT     HR     EN 547
 
STRUČNI ČLANCI
     
Saša Bogdan, Ida Katičić Bogdan, Martina Temunović UDK 630* 232.3
https://doi.org/10.31298/sl.147.11-12.7
O korištenju inozemnog šumskog reprodukcijskog materijala za obnovu domaćih sastojina hrasta lužnjaka iz perspektive genetičara     pdf    TXT     HR     EN 565
 
AKTUALNO
     
Christian Gallo
Mala zemlja za veliki odmor     PDF    TXT 573
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Mandica Dasović
Premužićeva staza – 90 godina nakon izgradnje     PDF    TXT 576
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Oliver Vlainić
Susret Europske šumarske mreže u Hrvatskoj 2023. godine     PDF    TXT 579
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Teodor Basara
Ciklon u Banovini     PDF    TXT 589
 
IN MEMORIAM
     
Ivica Tomić
Perica Benčić, dipl. ing. šum. (1948.-2023.)     PDF    TXT 592

                UNDER CONSTRUCTION